1295 foreldre har inkassogjeld til barnehage og SFO

Da det ble slutt på å kaste ut barn fra barnehagen grunnet manglende betaling, økte inkassogjelden. Foreldre i Bergen skylder nå 32,5 millioner kroner.