Alle elevene får utdelt mini-PC

Bergen bruker hundre millioner kroner på å gi alle elevene PC, men ingen vet om de lærer mer eller mindre av det.