Fikk endelig ja til utvidelse av St. Paul Gymnas

Denne uken fikk St. Paul Gymnas endelig ja til ny idrettslinje og 166 flere elever. Ap frykter utvidelsen vil føre til nedleggelser av offentlige videregående skoler.