Betaler barnas kontingent

Mens kommunen kaster ut barn av SFO på grunn av manglende betaling, velger idrettslag å betale barnas kontingent for foreldre med dårlig råd.