Statens vegvesen legger nye arbeidsplasser til Bergen

Flytter statlige arbeidsplasser fra Oslo. I Bergen blir prisstrategi og digital gjennomføring viktig.