Naboene oppgitt over byrådens nei

Nå føler de seg overkjørt av kommunen.