Nå presenteres VM-tallene

Mona Hellesnes og Marit Sælemyr, visepresident i Cykleforbundet.

Mona Hellesnes og Marit Sælemyr, visepresident i Cykleforbundet. Foto:

Det er meldt inn krav på 108 millioner kroner mot konkursboet i Bergen 2017 AS.

DEL

Onsdag blir det holdt skiftesamling i rettsal 4E i Bergen tingrett i konkursboet Bergen 2017 AS.

Der kommer det frem at det totale kravet mot konkursboet er på 108 millioner kroner. Antall kreditorer har økt fra 80 til 107.

"Det vil på et senere tidspunkt bli gjennomført fordringsprøving, og det foreligger utvilsomt feil som må korrigeres", heter det i rapporten om ble lagt frem i tingretten ondag.

– Dette er anmeldte krav. Kravene skal senere vurderes. Det er ikke sikkert at tallene er riktige, påpeker bostyrer Arne Laastad.

– Vi vet også at flere krav er dobbeltanmeldt. Kravet vil nok bli redusert. Det blir en egen øvelse å vurdere samtlige krav ved boets oppgjør.

Konkursboet har 8,2 millioner i aktiva.

Mye arbeid gjenstår

Videre kommer det frem at det foreløpig ikke er mulig å si noe konkret om hvilken utbetaling kreditorene kan vente seg.

I den videre bobehandlingen vil det bli gjort nærmere undersøkelser av om det er begått straffbare eller karantenebetingende forhold. Konkursboet har bedt alle ansatte og styremedlemmer i Bergen 2017 AS om å oversende kopi av all e-postkorrespondane og SMS-korrespondane relatert til Bergen 2017 AS.

Borevisor Anfinn Fardal sier at det så langt ikke er definert straffbare forhold.

– Arbeidet med å identifisere eventuelle erstatningsrettslige forhold er påbegynt, men ikke ferdigstilt, påpeker han.

Styret er til stede

Til stede i skifteretten er blant annet styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes, og visepresident i Norges Cykleforbund, Marit Sælemyr. Sælemyr var også styremedlem i Bergen 2017.

Sykkel-VM ble en gedigen folkefest, men også en økonomisk nedtur med blodrøde tall for VM-arrangør Bergen 2017 AS.

Onsdag vil bostyrer redegjøre for krav mot konkursboet, eiendeler, bobehandlingen så langt og videre fremdrift.

Tallene som ble lagt frem ondag avviker en god del fra de tallene styret i Bergen 2017 AS selv la frem i november 2017. Den gang hadde de ubetalte regninger for 76,6 millioner. Rundt 80 kreditorer hadde den gang meldt krav mot selskapet.

Borevisor til stede

Like etter konkursåpning ble Anfinn Fardal unevnt som borevisor. Fardal var til stede i tingretten ondag. Han har i oppgave å gå gjennom regnskapet og de økonomiske disposisjonene forut for konkursen. Borevisors rapport vil også bli lagt frem under skiftesamlingen.

Kreditorer har tidligere påstått at VM-arrangører har handlet på kreditors regning, noe som er ulovlig. Dette er noe av det bobehandlingen skal prøve å gi svar på.

Eventselskapet Possibility, som gikk konkurs etter sykkel-VM, hevder de varslet om salgssvikt allerede hundre dager før mesterskapet.

I innberetningen fra advokat Egil Horstad, som er bostyrer i konkursboet etter selskapet Possibility, står det at Bergen 2017 AS visste at inntektene fra salg av billetter og VIP-plasser ikke gikk som planlagt.

Sykkel-VM

  • Sykkel-VM ble en gedigen folkefest, men også en økonomisk nedtur med blodrøde tall for VM-arrangør Bergen 2017 AS.
  • Da selskapet la frem de økonomiske tallene i november 2017, hadde de ubetalte regninger for 76,6 millioner.
  • Etter at bostyrer presenterte sin innberetning, økte det totale kravet fra kreditorene til 108 millioner kroner. Antall kreditorer har økt fra 80 til 107. Flere av kravene bestrides, og flere av dem er dobbeltanmeldt.
  • Eventselskapet Possibility krevde 13 millioner kroner av VM-arrangøren før de slo seg selv konkurs i februar.
  • Deretter bestemte den private kreditoren, Interspons, seg for å begjære VM-arrangøren konkurs.
  • 12. mars ble Bergen 2017 slått konkurs av Bergen tingrett.
  • Onsdag ble den føreløpige innberetningen lagt frem. Bostyrer skal fortsette å gjøre opp boet for å finne ut hva som skjedde under sykkel-VM.
  • Endelig rapport forventes i oktober.

Artikkeltags