Siden slutten av september i fjor har Hordaland fylkeskommune ventet.

Ventet på at VM-arrangøren skal tilbakeføre veiene til slik de var før mesterskapet.

For det var mye som måtte fjernes, bygges og rigges for å forvandle ordinære riks- og fylkesveier om til sykkelløyper av verdensklasse.

Se listen over alt som må gjøres nederst i saken

Startramper måtte asfalteres, rundkjøringer tas bort, trafikkøyer fjernes, fartsdumper høvles, og skilt tas ned.

I etterkant av mesterskapet ba VM-arrangøren om hjelp for å fjerne gjerder og rydde opp langs løypetraseene. Dugnadsvillige bergensere stilte opp gratis for å hjelpe arrangøren.

VM-arrangør sitt ansvar

Men fremdeles er det mye som gjenstår. BA har fått innsyn i en liste som viser alt som må gjøres for å tilbakeføre veinettet til slik det var før VM.

 • Se listen nederst i saken

Avtalen mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen 2017 AS, var at VM-arrangøren hadde ansvar for tiltak på og langs veiene før, under og etter VM. Inkludert tilbakeføring av veiene.

Saken fortsetter under bildet

 

– Det var Bergen 2017 AS som var «byggherre» og bestemte hva som skulle gjøres. De leide inn entreprenører, men veivesenet har hjulpet arrangøren med tegninger for å få tiltakene riktige og trafikksikre, sier koordinator Reidun Aastveit i Statens vegvesen.

Som kjent ble Bergen 2017 AS slått konkurs forrige mandag. De totale kravene mot VM-arrangøren utgjør 70–80 millioner kroner, selv om flere av kravene er bestridt.

Saken fortsetter under bildet

 

Selskapet er ikke i nærheten av å ha midler til å tilbakestille veiene.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal anslår at det vil koste mellom 5–10 millioner kroner å tilbakestille veiene til slik de var før sykkel-VM.

Fyllingsdalen Maskin AS har tidligere beregnet at det vil koste om lag 7,3 millioner kroner å tilbakestille veinettet, ifølge årsregnskapet til Norges Cykleforbund. Selskapet var hovedleverandør for tilrettelegging av veiene til mesterskapet.

Saken fortsetter under bildet

 

Kan ikke vente lenger

– Vi kan ikke vente lenger. Fylkeskommunen kommer til å starte arbeidet med å ordne veiene i løpet av mars og april. Det vil si så snart vinteren er borte og arbeidsforholdene ligger til rette for det, sier Haugsdal, som hele tiden har vært tydelig på at det er VM-arrangøren som skal betale for tilbakeføringen av veiene.

– Vi vil ta det kostnadsmessige ansvaret for tilbakeføringen av veiene, og motregne det mot underskuddsgarantien, sier Haugsdal.

Underskuddsgarantien fra fylkeskommunen er som kjent på 5,2 millioner kroner.

Fylkesrådmannen sier at han vil legge frem en sak om de formelle sidene ved saken for fylkestinget i juni.

Saken fortsetter under bildet

 

Hordaland fylkeskommune er en av de største offentlige kreditorene som har meldt inn krav til VM-arrangøren Bergen 2017. I tillegg til regningen på tilbakeføring av veiene, har fylkeskommunen et ubetalt inkassokrav på 4,2 millioner kroner for ekstrautgifter til Skyss.

Aastveit sier til BA at veivesenet i etterkant av VM har gjennomført helt nødvendige trafikksikkerhetstiltak.

Saken fortsetter under bildet

 

– Fotgjengerfelt og veiene for øvrig er merket der dette manglet. Omkjøringsvei for kollektivtrafikk på Puddefjordsbroen måtte fjernes og midtdeler med rekkverk ble tilbakeført allerede i fjor høst, sier hun.

Bergen kommune opplyser at de kommunale veiene som ble brukt til sykkelløyper, er tilbakeført til slik de var før mesterskapet.

Saken fortsetter under bildet

Dette må fikses

 • Sandviken v/ Gjensidigegården: Fjerne midlertidig rundkjøring og reetablere sideareal.
 • Sjøgaten: Reetablere en rekke trafikkøyer, blant annet ved Sandviken brannstasjon, Nye Sandviksveien, ved Bergen kjøtt, ved Bontelabo, ved festningsmuren og ved Dreggen.
 • Torget: Reetablere trafikkøy ved Strandkaien og Lido og sette opp igjen rekkverk.
 • Småstrandgaten: Få på plass fortau og rekkverk.
 • Festplassen: Reetablere opphøyd fotgjengerfelt.
 • Nygårdsgaten: Tilbakestille sideareal med mur ved Sydnestunnelen.
 • Gyldenpris/Michael Krohns gate: Fjerne midlertidig omkjøringsvei for kollektivtransport. Reetablere grøntareal, fortau, fjerne gangsti og midlertidig sykkelvei. Reetablere midtdeler med rekkverk.
 • Vikens gate: Fjerne midlertidig sykkelvei. Bygge opp fortau.
 • Kalfaret: Fjerne midlertidig sykkelvei. Reetablere trafikkøy ved bomstasjonen.
 • Årstad ved Statsarkivet: Reetablere trafikkøy
 • Haukelandsveien: Fjerne midlertidig sykkelvei, reetablere trafikkøyer og rundkjøring ved Haraldsplass.
 • Haukelandsbakken: Tilbakeføre trafikkøyen ved den gamle Barneklinikken
 • Haukelandstunnelen: Få på plass trafikkøy og midtdeler.
 • Nattlandsveien: Bygge opp igjen trafikkøy ved Landåssvingen, ved Hagerups vei og ved Landåstorget. Tilbakeføre opphøyde fotgjengerfelt
 • Mannsverk: Fjerne asfaltkiler
 • Wergeland: Reetablere trafikkøyer ved Storetveitvegen og Fageråsveien.
 • Minde Allé: Fjerne midlertidig sykkelvei, reetablere rundkjøring og reetablere refuge.
 • Ravnangervegen/Kollevågvegen: reetablere refuge, fjerne asfaltert startrampe, reetablere grøntareal og rekkverk.
 • Florvågvegen: Reetablere refuge ved Kleppestø senter.
 • I tillegg er det en del generelle ting som må tilbakeføres, som blant annet ny veimerking, rekkverk, tilpasse drenering og skilt samt ledninger i bakken som må legges på ny.