Fredag ble en kilometer med ny gang- og sykkelvei offisielt åpnet ved fylkesvei 540 Bjørgevegen – selv om veien allerede ble tatt i bruk før sommeren.

Strekningen, som går fra Straume til Sandeide, ble påbegynt i april 2017. Siden da har entreprenørene lagt ned 31 178 arbeidstimer.

– Dette er en del av hovedveinettet for sykkel mellom Fyllingsdalen, mot Sandsli og andre deler av Fana/Ytrebygda, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Siri Korpelin Bernås.

Og det er ikke bare gang- og sykkelvei som er på plass.

Ifølge veivesenet er det fylt ut rundt 170.000 kubikkmeter med stein i Sælenvannet til et nytt friluftsområde. Kanalen til vannet er også utvidet, og det er bygget en gangbro.

– Det er fint at vi har fått laget en ny sykkelvei adskilt fra fylkesveien, sier en fornøyd prosjektleder.

Totalkostnaden er anslått å være rundt 70 millioner.

Les også: