Denne mannen står bak syklistene i Møllendal sine forargelser

Bommen i sykkelveien i Møllendal gjør syklistene forbannet. Helst ville innehaver av Fondenes Auto, Dag Fondenes, hatt en bom til.