Frykter alvorlig ulykke i Birkelundsbakken

Krever at fartsgrensen settes ned. – Vi er livredde for at det skal måtte skje en alvorlig ulykke til før dette prioriteres.