UiBs åpningsfest: – Jeg synes billene og hvalen var kulest!

Universitetet i Bergen sparte ikke på kruttet under åpningsfesten til Naturhistorisk museum.