Ved kjemiske ulykker eller angrep på Vestlandet vender etatene seg til disse fem

Artikkelen er over 1 år gammel

En tredjedel av trusselbildet utgjør farlig gods på norske veier.