12 kokevarsler grunnet E.coli hittil i år

Bergen har opplevd en eksplosjon i antall kokevarsler grunnet E.coli hittil i år. – Vi har ingen forklaring på økningen, sier fagdirektør Magnar Sekse i vannetaten.