– Situasjonen er den samme. Det kommer et høytrykk som skal bygge seg opp i løpet av lørdag, og særlig fra søndag. Det ser ut til å bli lite vind og ingen nedbør, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Tone Christin Thaule.

Det som skjer er at luften på bakken er kaldere enn i høyden. Situasjonen som oppstår kalles inversjon.

– Spørsmålet er om inversjonen blir brutt ned i løpet av dagen eller ikke. Det er vanskelig å si. Det er en mulighet for at den blir liggende hele dagen søndag, og da får vi en opphopning av forurensning, forklarer meteorologen.

Det ser ut til at været er slik at situasjonen holder ut i neste uke. Men inversjonen kan altså brytes ned.

– Får du litt mer vind, eller at solen får såpass mye tak at den rører litt, vil det kunne brytes ned i løpet av formiddagstimene.

Meteorolog Thaule forteller at instituttet er i tett kontakt med politikerne i Bergen, som torsdag kveld opplyste at det kan bli aktuelt å sette inn tiltak for å bedre situasjonen.

Ber om hjelp

Blant virkemidlene som vurderes er femdobling av bompengesatsene og datokjøring.

– Hjelp oss å unngå økte bompenger, ber nå Bergen kommune på sine hjemmesider.

Der oppfordres bergensere til å la bilen stå og begrense vedfyring, for å forebygge at forurensingen bygger seg opp – og dermed at tiltakene iverksettes.

– Vi har diskutert situasjonen med Meteorologisk institutt, og vil gjøre det gjennom hele helgen. Vi følger med på luftkvaliteten nøye året rundt, men vi følgere den tettere nå, sier helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF). Hun er vakthavende byråd gjennom helgen.

Fredag ettermiddag forteller helsebyråden at situasjonen foreløpig er såpass usikker at det ennå ikke er avgjort om det vil bli iverksatt tiltak.

– Helsen til bergenserne er det viktigste for oss, derfor er mitt viktigste budskap og en oppfordring til bergenserne at vi må forebygge. Vi kan la bilen stå når det er mulig, og bruke kollektivt, sykkel eller gå når vi kan, samt begrense vedfyringen, sier Ljosland.

Kan iverksette tiltak fra mandag

– Alt er fortsatt usikkert, men det skal lite til for at mye skjer med luftkvaliteten. Likevel er tiltakene så drastiske, at vi avventer og følger situasjonen gjennom helgen, sier byråden.

Ved strakstiltak som økte bompengesatser, vil det bli gratis kollektivtilbud.

– Det kan bli aktuelt, ja. Det er en samtale vi har med politikerne i løpet av helgen. Slike tiltak har vist seg å virke tidligere, sier Thaule ved Meteorologisk institutt.

Dersom det blir innført strakstiltak som økte bompengesatser, varsler Bergen kommune via mediene og egne nettsider minst tolv timer før iverksettelse.