De siste dagers forurensingskrise har medført at flere har latt bilen stå.

I morgenrushet mandag, som er den mest trafikkerte ukedagen uansett, kjørte 24 209 biler inn til Bergen. I morgenrushet torsdag var det 22 682 biler. Nedgangen er på seks prosent.

Dette har gitt positiv effekt for det store flertallet som altså er igjen på veiene. Flere bilister melder om 15-20 minutter kortere kjøretid fra Nesttun til sentrum enn «normalt».

NYE INTERVALL: Regionvegsjef Ellevset er klar på at det ikke er mye endringer i trafikken som skal til før den flyter i Bergen.

Etter å ha vært i kontakt med kommune og fylket, skal vegvesenet nå utarbeide en datakraftig styringsmekanisme av trafikken som de tror vil gi god effekt.

I korte trekk er snakk om at de får inn sanntidsinformasjon fra for eksempel busser og målestasjoner om trafikkbildet på gitte steder. Informasjonen brukes til å blant annet legge inn passende intervaller i de forskjellige lyskryssene.

Målet er å kunne porsjonere trafikken over større strekk, og unngå det de kaller «sjokkbølger» – at en hendelse et sted forplanter seg i form av kø langt unna.

FARTEN NED: – Det handler om å utnytte kapasiteten på veiene optimalt. Dette innebærer også at vi må se på fartsregulering. At man kjører gjennom forskjellige fartssoner gir fort en effekt som lengre bak fører til blokkering.

– Ved å sette farten ned lenger ute i systemet, vil trafikken flyte jevnere, sier Ellevset til BA.

Det er ikke datakapasiteten det står på, men programvaren som skal styre dette. Den må utvikles og det er ikke gratis.

– Men det er mye billigere enn å bygge veier, sier Ellevset, som ikke vil komme med noen spådom om når det er på plass.