Etter vaksinasjonen mot svineinfluensa ble gjennomført høsten 2009 og vinteren 2010, er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) erstatningsansvarlig dersom vaksinen førte til sykdom eller skade.

12 MILLIONER

I Hordaland har åtte personer fått utbetalt nærmere 12 millioner i erstatning. Det kan gjenstå ytterligere utbetalinger i noen av sakene.

Av de åtte personene er det seks barn og unge opp til 19 år som har fått narkolepsi (sovesykdom) etter vaksineringen. En sak gjelder en voksen som har fått denne sykdommen.

En person har fått smerter og betennelse i armen, og en person har fått en tretthetstilstand.

38 AVSLAG

NPE har mottatt totalt 56 saker som gjelder vaksinen Pandemrix fra personer i Hordaland.

Det er gitt avslag i 38 saker, fordi det er konkludert med at plagene ikke skyldes vaksinen.

To saker er avvist. Saker som blir henlagt eller avvist dreier seg stort sett om at det ikke er økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade. Man må ha et økonomisk tap over 5000 kroner, eller et varig mèn over 15 prosent for å kunne få erstatning.

Åtte saker er fortsatt under behandling.

VOKSNE ER UTSATT FOR NARKOLEPSI

Nyere forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne er utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare unge og tidligere som tidligere studier har vist.

Da dette ble kjent fant NPE 13 saker fra hele landet som de ville se på igjen på grunnlag av forskningen.

På landsbasis har 91 personer fått erstatning og NPE har totalt utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa.

– Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

97 saker er fortsatt til behandling.