En 17 år gammel jente som tidligere var elev ved Årstad videregående, døde på Odda sykehus denne uken.

Hun hadde blitt funnet i en leilighet i Odda en time tidligere, og dødsfallet ble karakterisert som mistenkelig av politiet. I dag sier politiet i Odda i en pressemelding at dødsfallet settes i sammenheng med et tungt rusbelastet miljø.

I dette miljøet var det blitt fylt gass på en lighter mandag morgen, og jenten skal ha tatt gassbeholderen i munnen og inhalert kraftig av lightergassen.

Hun falt umiddelbart om, og ambulanse ble tilkalt. Ifølge politiet er det ingenting straffbart som knyttes til dødsfallet, men politiet advarer sterkt mot å ruse seg på den livsfarlige gassen.

FLERE DØDSFALL: Obduksjonen viser at det ikke er en tydelig kjent årsak, men at den kan være rusrelatert. Inge Morild ved Gades institutt sier at inhalering av lightergass er livsfarlig og det har vært flere dødsfall der dette har vært dødsårsak.

– Inhalering av lightergass kan føre til plutselig død, mellom annet fordi gassen er toksisk og kan føre til forstyrrelse i hjerterytmen og til plutselig hjertestans, står det i pressemeldingen.

Politiet avslutter pressemeldingen med en sterk advarsel:

– Politiet advarer sterkt alle mot å ruse seg med lightergass, det er livsfarlig.