Den endelige obduksjonsrapporten viser at 20 år gamle Reidar Midtøy fra Frekhaug døde av alkoholforgiftning om bord på MS «Bergensfjord» tidlig om morgenen 22. april i år.

Det bekrefter dansk politi overfor BA.

Familien er informert om obduksjonsrapporten.

– Dødsårsaken til nordmannen er alkoholforgiftning. Alkoholkonsentrasjonen hans ble målt til en promille på 4,4, sier Søren Bach, visepolitikommissær ved det danske politiet i Hjørring til BA.

Dansk politi har overtatt etterforskningen av dødsfallet fra bergensk politi. Grunnen er at Fjord Line-båten MS «Bergensfjord» seiler under dansk myndighet.

BLE FUNNET LIVLØS I ARRESTEN

20-åringenble satt i arresten da skipet gikk mot kai i Bergen mandag 22. april.

Klokken 0750 oppdaget en ansatt på skipet at 20-åringen var livløs. Det ble startet gjenopplivning, men livet hans sto ikke til å redde.

– Nå tar vi en juridisk vurdering om hvorvidt det foreligger overtredelser eller forsømmelser fra personalets side i forbindelse med dødsfallet, sier Bach til BA.

HAR TRENING I FØRSTEHJELP

I snitt benyttes arresten på MS «Bergensfjord» én gang i uken.

Som BA har skrevet tidligere, har skipet verken lege eller politi om bord.

Det er egne sikkerhetsvakter blant mannskapet, samt en førstestyrmann som er utdannet og trent i førstehjelp og gjenopplivning.

FØRER IKKE TILSYN

Fjord Line seiler under dansk sjøfartsmyndighet.

– Det føres fra dansk side ikke spesifikt tilsyn med arrester om bord på ferger, og anvendelsen av arrestene følger selskapenes egne prosedyrer og sjekklister. Den Maritime Havarikommisjon har registrert hendelsen vedrørende dødsfallet, men foretar seg ikke noe ytterligere i anledning saken, sier Søren Bach til BA.

Han sier at det aldri tidligere har foreligget anmeldelser eller klager på bruken av arrest om bord Fjord Lines ferger.

Ifølge Fjord Line-direktør Ingvald Fardal har selskapet selv retningslinjer som sier at en innsatt skal ha tilsyn minst hver halve time.

Det gjøres ved at vaktene ser til arrestanten via en luke inn til den tre kvadratmeter store cellen.

Politiet skal altså nå vurdere om det var forsvarlig å sette 20-åringen i arresten, og om tilsynet var forsvarlig.

RUSEKSPERT: – SVÆRT HØY PROMILLE:

Merete Vevelstad er overlege ved Folkehelseinstituttets divisjon for rettsmedisin- og rusmiddelforskning. Hun understreker at hun ikke kjenner til denne konkrete saken og at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hvor mye er 4,4 i promille?

– Det er en svært høy promille. Til sammenligning kan vi si at én i promille er det vi gjerne anslår som en vanlig festpromille. Hvis du har 1,5 er de fleste betydelig full. Over tre i promille kan føre til pustestans og død, sier Vevelstad.

Som en hovedregel sier hun at man ved å drikke en halvflaske pils eller en vanlig drink (4 cl), oppnår man typisk en promille på mellom 0,2 og 0,3 eller lavere. Jo mer man drikker, stiger promillen tilsvarende, men man forbrenner også en del per time.

Omstendighetene rundt forbrenning, kjønn, vekt og hvor mye man har spist, spiller også inn for hvilken promille man oppnår.

KAN HA VÆRT PÅ STIGENDE RUS

– Her er det viktig å understreke at 4,4 er en promille som er målt etter at døden inntraff. Han kan ha hatt en helt annen konsentrasjon av alkohol i blodet både i det han døde, og i det han ble satt i arresten – både høyere og lavere avhengig av omstendigheter, sier Vevelstad.

Hun forklarer at hvis man eventuelt har drukket tett den siste timen før man havner i arresten, kan man få en voldsom stigning i promillen etter innkomst.

KRITISK TIL ARRESTRUTINER

Vevelstad vil ikke uttale seg om arrestrutinene på MS Bergensfjord, men sier at det i hvert enkelt tilfelle må vurderes om en person er egnet for arresten eller bør få medisinsk oppfølging.

Hennes kollega, divisjonsdirektør Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet, har tidligere gått ut i BT og refset det han mener er overflatisk arrest-kontroll.

– Det er vanskelig å stå utenfor en celledør og vurdere om en person sover eller er bevisstløs. Man kan ikke være sikker uten å gå inn og sjekke. Det bør være et minstekrav at man ser nærmere på vedkommende, uttalte han til BT etter tragedien.