69 beboere raser mot BKK grunnet skader på eiendommen

? Det ser ut som et lappeteppe med asfaltflekker, sier Sølverud om jobben BKK har gjort.

? Det ser ut som et lappeteppe med asfaltflekker, sier Sølverud om jobben BKK har gjort. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Sameiet Grønnlien er oppgitt over at BKK utførte arbeid utenfor blokken uten å gjøre skikkelig opp for skadene.

DEL

Til nå har dette kostet de 69 beboerne i Sameiet Grønnlien i Bergen totalt 40.000 kroner.

– Bekymringsverdig og skuffende, sier styreleder Marie Sølverud i Sameiet Grønnlien.

Utenfor blokken, som inneholder 69 enheter, har BKK lagt en ny lavspenningskabel i grøften over eiendommen.

I forbindelse med dette arbeidet ble det i brevs form forsikret om at «eventuell skade som påføres Deres eiendom vil bli erstattet».

Samme forsikring fikk de under befaringer. Slik Sølverud ser det, har BKK misligholdt denne avtalen.

– HASTVERKARBEID

– Hastverksarbeid, sier hun om resultatet.

– Det ser ut som et lappeteppe med asfaltflekker, sier Sølverud videre.

Hun viser BA hvordan kumlokket og flere av kantsteinene nå er dels overdekket av asfalt. Unødvendig nivåforskjell i den nylagte asfalten gjør at regnvann samler seg på store deler av plassen, noe som ikke var et problem tidligere, sier hun.

I tillegg ble fem postkasser klemt helt flat og postkassestativet påført skader.

Alle postkassene på nederste rad hadde bulker etter møtet med anleggsmaskinene, får BA opplyst. BKK erkjenner erstatningsansvar for de fem postkassene, men ikke stort mer.

– Problemet er at den type modell postkassen er av, ikke lenger er i produksjon. Som følge av skaden BKK er ansvarlige for, ble det dermed behov for et nytt postkassestativ med 69 postkasser, sier Sølverud.

Prisen: Nær 40.000 kroner.

Styret i sameiet har også innhentet tilbud fra entreprenør på hva det vil koste å få uteområdet i samme stand som før arbeidet tok til. Det beløper seg til rundt 300 000 kroner, opplyser Søverud.

I et forlikstilbud til BKK har Sameiet Grønnlien sagt seg villig til å ta halve kostnaden, 153 000 kroner.

3. juni kom det avvisende svaret. BKK vil ikke punge ut mer enn 3 464 kroner.

– Vi føler oss ført bak lyset, sier Sølverud.

Hun står på vegne av beboerne frem i BA fordi de mener det er viktig at folk i Bergen er kjent med hva som kan skje når BKK vil utfører arbeid på andres eiendom.

– URIMELIGE KRAV

Når BKK utfører arbeid på andres eiendom, har selskapet som hovedregel at de vil sørge for å erstatte eventuelle skader som påføres.

For at et erstatningsgrunnlag skal bli så realistisk som mulig, tar BKK foto av området før arbeidet starter, og etter at utbedringer av eventuelle skader er avsluttet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Tuvin i BKK Nett AS.

– I månedene mai til juni 2012 forsterket vi strømnettet i Grønnlien. I den forbindelse gravde vi en ny kabelgrøft langs veien i området. Denne veien er både kommunalt eid og privat eid av Sameiet Grønnlien. Den kommunale delen av veien ble asfaltert i henhold til kommunal standard, som tilsier asfaltering av kabelgrøft, sier Tuvin.

– Veistandarden er betydelig bedre i dag enn opprinnelig, noe bilder tatt før og etter viser. Den private veien er asfaltert i full bredde i enighet med sameiet, sier hun videre.

Tuvin forklarer at under grøftearbeidet ble fem postkasser og deler av stativet skadet av gravemaskin.

– Vi har hele tiden sagt at vi vil erstatte dette, enten ved å kjøpe nye postkasser eller utbetale en erstatningssum på 3 464 kroner for postkassene. Stativet vil vi også sørge for å få reparert. Sameiet mener imidlertid at vi må erstatte samtlige 69 postkasser som er festet til postkassestativet. Dette mener vi er urimelig, sier Tuvin.

Hun fremhever at BKK har vært i flere møter med Sameiet Grønnlien og på befaringer i området for å komme til enighet.

– I forhold til det omfang av alt arbeid BKK utfører i nærmiljøet er det sjelden vi opplever konflikt med grunneieren som vi ikke klarer å løse i minnelighet. Vi ønsker å finne gode løsninger for alle parter, sier Tuvin.

Artikkeltags