90 politifolk skal rydde Nygårdsparken

Helse Bergen og politiet er enige om en ting: Skal stengingen av parken gå bra, må alle gjøre jobben sin. Politiet begynner på sin jobb allerede nå i vår, med å gjennomføre en storaksjon over flere uker for å gå etter selgerne i parken.

Helse Bergen og politiet er enige om en ting: Skal stengingen av parken gå bra, må alle gjøre jobben sin. Politiet begynner på sin jobb allerede nå i vår, med å gjennomføre en storaksjon over flere uker for å gå etter selgerne i parken. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fire MO-sentre, lavterskel LAR-tilbud, storstilte politiaksjoner og en egen spesialgruppe i politiet. Slik er planene for parkstengingen.

DEL

Ulike etater i kommunen, Helse Bergen og politiet har i lang tid jobbet med å legge en plan for hva som skal skje når Nygårdsparken stenger.

Når det nå er under fire måneder til 25. august, som er datoen når Nygårdsparken skal stenges, begynner planens detaljer å ta form.

– Vi er klare. Dette skal vi få til, sier kommunens ruskoordinator Marit Grung.

STORAKSJON

– Politiet sin forpliktelse i dette samarbeidet er enkel, men samtidig komplisert. Vi skal bekjempe kriminalitet knyttet til de åpne russcenene, og vi skal sørge for trygghet, lov og orden for den øvrige befolkningen, sier sjef for Bergen sentrum politistasjon Olav Valland.

Bergenspolitiet har fått midler til å opprette en gruppe bestående av elleve personer som skal ha dette som sitt arbeidsområde, med en foreløpig tidsramme på to år.

I god tid før selve stengingen skal nitti politifolk gjennomføre aksjoner i parken over flere uker, der de skal gå etter selgerne. De kommer ifølge Valland ikke til å prioritere å gå etter brukerne.

– I tillegg har vi en policy på at alle ledige ressurser skal brukes til å patruljere områdene rundt åpne russcener. I første omgang gjelder det Nygårdsparken, men dersom brukerne flytter seg vil vi også flytte innsatsen, sier stasjonssjefen.

Utlendingsenheten i politiet vil være tett involvert i arbeidet, ettersom mange av dem som selger narkotika er utenlandske statsborgere.

– Målet er å strupe kriminaliteten, og gjøre det så lite attraktivt som mulig å komme hit for å selge narkotika. Vi vil at de skal sky Bergen.

Ifølge Valland er det avgjørende at også de andre etatene gjør sin del av jobben, for at dette skal lykkes.

– Det er ingen som slutter med rus fordi politiet plager dem. Helsevesenet må sørge for behandlingstilbud, og kommunen må ha på plass rehabiliteringstilbud. Nøkkelen til suksess er at alle bitene er på plass, sier han.

FÅ VARETEKTSPLASSER

En utfordring for politiet blir å få nok varetektsplasser, ettersom de allerede har dårlig kapasitet.

– Det er en utfordring, men vi kan ikke la være å gjennomføre dette på grunn av få varetektsplasser. Vi får heller løslate noen tyver hvis det er nødvendig, sier Valland.

– Tror du dere vil lykkes?

– Jeg tror vi vil lykkes mye bedre enn noen av alternativene. Vi kan ikke la det skure og gå, slik det er i dag. Politiet går inn i dette med fullt trøkk, og i samarbeid med de andre etatene tror jeg vi kan gjøre situasjonen betraktelig bedre, svarer Valland.

– Men det betinger at de andre etatene også leverer på det de har forpliktet seg til, så skal vi levere på det vi har forpliktet oss til.

KARTLEGGER RUSSCENENE

Kommunen skal opprette til sammen fire MO-senter i forbindelse med at parken stenger. De skal også intensivere sine gatenære tiltak, som utekontakten og rusakutten.

– Det er ikke et realistisk mål at alle skal bli rusfrie etter at parken er stengt, men vi håper og tror at flere kan få hjelp til å bli det, og få et bedre liv, sier ruskoordinator Grung.

Utekontakten er i gang med å kartlegge de åpne russcenene i Bergen. Dette arbeidet vil bli presentert i juni, og så fulgt opp for å kunne sammenligne før og etter at parken stenger.

– Stengingen av Nygårdsparken er den største enkelthendelsen, men arbeidet med tiltakene som skal sørge for at det går bra, har pågått lenge, forklarer Grung.

Før 25. august skal kommunen få på plass to nye mottak- og oppfølgingssenter, eller MO-senter. En av funksjonene til disse sentrene er ifølge Grung å bli en sosial møteplass for rusbrukerne.

– Hvis du selv har gått den øverste delen av parken, har du sikkert opplevd å føle at du er den som ikke passer inn, du er den som er annerledes. Slik har nok rusbrukerne det alle andre steder i samfunnet. Det er viktig at de får et sted å være der de kan treffe andre. Men det betyr ikke at det skal være suppekjøkken, understreker hun.

– De skal fylles med ulike tilbud og aktiviteter, som rusbrukerne vil ønske å oppsøke.

MO-sentrene skal ha litt ulik utforming, slik at brukere kan få individuelt tilpassede tilbud.

– Det er veldig stor variasjon innenfor gruppen med tanke på hvilke behov de har. Noen rusbrukere sliter veldig psykisk. Et senter vil for eksempel vil ha fokus på rehabilitering, mens det satses på lavterskel arbeidslivstiltak på andre.

Flere naboer til disse sentrene har uttrykt bekymring for at nærområdet deres vil bli belastet. Andre igjen lurer på om det er realistisk å tro at rusbrukerne vil oppsøke MO-sentrene.

– Det man må huske på, er at dette er en gruppe som allerede drar dit tilbudene er, til Strax-huset eller Kirkens Bymisjon, for eksempel. De samme rusbrukerne som observeres på Nesttun drar også til parken.

– Kommunen har blitt kritisert for at det ikke kommer MO-senter i hver bydel?

– Nå er det et nytt senter i Åsane under planlegging, og Strax-huset vil også få status som MO-senter.

– SKAL VELGE OSS

Da planen om å stenge Nygårdsparken ble kjent, uttrykte mange bekymring for at rusbrukerne bare vil finne seg andre steder å være. Det må man ifølge Grung både regne med og finne seg i.

– Det vil fortsatt være rusbrukere i bybildet, de blir jo ikke borte. Men våre tilbud skal være så gode at de velger å oppsøke sentrene i stedet, sier hun.

Hun sier at hun har stor forståelse for dem som er bekymret for at barna deres skal stikke seg på sprøytespisser, eller at rusmisbrukere i nabolaget vil medføre andre negative elementer.

– Vi har alle et ansvar for å kunne leve sammen i det offentlige rom. Det må stilles krav til alle, både rusbrukere og andre, om hva som er akseptabel oppførsel, sier hun.

– Det er viktig å huske på at det gjerne er en liten gruppe som oppfører seg dårlig, men som gir alle et dårlig rykte.

Det aller viktigste for at stengingen skal bli en suksess er ifølge Grung at samarbeidet mellom kommunen, politiet og helsevesenet fungerer.

– Det er ingen «quick fix» på dette, og heller ingen fasit. Vi må evaluere underveis, og gjøre tilpasninger, sier hun.

– GÅR HVIS ALLE GJØR JOBBEN SIN

Det sier leder for Avdeling for rusmedisin ved Helse Bergen, Ola Jøsendal,

Avdeling for rusmedisin holder på å trappe opp sine aktiviteter på Strax-huset. I tillegg står de klare til å etablere tilbud i MO-sentrene på Wergeland og på Nesttun, når disse står klare.

– Vi vil etablere et samarbeid med brukerne, slik at de lett kan komme i kontakt med oss dersom de trenger behandling av spesialisthelsetjenesten.

Avdeling for rusmedisin ønsker også å etablere et lavterskel LAR-senter i nærheten av Danmarks plass.

– Vi leter etter lokaler nå. Vi har god tro på at vi får det til, men det kan ta lengre tid enn innen 25. august, sier Jøsendal.

Parallelt med dette har det kommet retningslinjer om at spesialisthelsetjenesten skal overta kostnadene for LAR-medisin, noe som forsinker arbeidet.

Divisjon for psykisk helsevern vil også ha tilbud tilknyttet sentrene.

Jøsendal er optimistisk på at de samlede tiltakene vil lykkes, dersom de følges opp fra alle involverte parter.

– Hvis alle gjør jobben sin tror jeg dette går bra, sier han.

Han har imidlertid en oppfordring til byens befolkning.

– Hvis alle tar en liten bit av belastningen for at rusmiddelavhengige skal få en bedre tilværelse, vil det gjøre en betydelig forskjell. Ønsk dem velkommen til nabolaget, gi dem et smil. Det er en liten del av de rusmiddelavhengige som ødelegger for mange andre, som kjemper med sitt uten å plage andre.

Artikkeltags