Alle spisestedene ble stengt fredag. Samtlige manglet brukstillatelse som er nødvendig for å få tillatelse til å drive med servering.

Aksjonen ble ledet av A-Krim gruppen i Hordaland, hvor både politiet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Tolletaten, Nav, Kemneren, Skatteetaten, Eltilsynet og skjenkekontoret i Bergen kommune deltok.

Drev ulovlig

– Det ble i forkant utvekslet informasjon over hvilke spisesteder som har serveringsbevilling, og hvilke som ikke har det, sier Terje Gjertsen, leder for skjenkekontoret i Bergen kommune.

Han viser til at det er en rekke krav som skal være oppfylt for å få en slik bevilling.

Blant annet sjekkes innehavers vandel hos politi, skattemyndigheter og kemner. Innmelding til Mattilsynet skal være i orden. I tillegg skal det foreligge arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for ansatte, samt brukstillatelse.

– Det er åpenbart at de som er involvert ikke vet hva som skal til få å få dette. Du har ikke lov å drive en sted uten bevilling. Det er faktisk straffbart, sier Gjertsen til BA.

Han sier skjenkekontoret allerede mandag morgen har fått inn søknader om serveringsbevilling fra tre av spisestedene.

Bergen Kebab åpner igjen

– Vi vil fortløpende behandle søknadene. Bergen Kebab og Efes Pizza har allerede fått bevillingsdokumentene i orden. Det betyr at de kan åpne dørene, sier han.

For flere av stedene kan det også være kurant å få åpnet igjen innen få dager.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Gransker 50 personer

– Vi jobber nå med å få et overblikk over de funn som ble gjort, og vil nå se på lønns- og arbeidsforholdene til de 50 arbeidstakerne vi traff da vi besøkte spisestedene. Blant annet vil vi se på skatt, lønn og eventuelle ytelser fra Nav, sier Øystein Andersen, talsmann for A-krim Hordaland.

Han understreker at dette var en planlagt aksjon, og at spisestedene var nøye utvalgt.

– Vi gikk der vi visste vi ville finne feil. Fusker man på et regelområde, gjør med det ofte på andre områder, sier Andersen til BA.

Enkelte av stedene som ble stengt reagerte på den voldsomme aksjonen.

– Jeg har ingen medlidenhet for de stedene som ble stengt. De hadde ikke tillatelse til å selge mat. At de opplever dette som tøft, må de regne med når de driver ulovlig.

Disse ble stengt:

  • Bergen Kebab
  • Pizzabakeren Vestkanten
  • Efes Pizza Flaktveit
  • Bestemors Beste AS
  • Freak Kiosk
  • Forum Pizzeria
  • Daily Pot As

I tillegg ble ytterligere ett sted stengt etter at Eltilsynet koblet ut varmtvannet.

Daily Pot As gikk i helgen ut i BA og sa de ikke hadde hørt fra kommunen på to år.

– Problemet her er at de holder til i et bygg som er verneverdig, og har ikke brukstillatelse. Dermed kan de heller ikke få serveringstillatelse, forklarer Gjertsen.

Han forteller at han personlig har oppsøkt spisestedet to ganger de siste ukene.

– Jeg ga dem klar beskjed om at de driver ulovlig, men de nekter for det, og sier de driver take away. Det er bare tull. Det satt flere folk og spiste i lokalet da jeg var der.

Gransker funn

Margrethe Wold, seniorinspektør i Mattilsynet, sier mandag formiddag at de fortsatt holder på å gå gjennom og følge opp funnene fra helgens aksjon.

Hun kan derfor ikke gi detaljerte opplysninger om de ulike stedene. På generelt grunnlag sier hun at når Mattilsynet kontrollerer et sted, er det først og fremst håndteringen av maten som kan føre til at de eventuelt stenger stedet.

– Når vi oppdager ulovlig kjøtt, for eksempel, gir vi omsetningsforbud for den varen. Vi er opptatt av å fjerne grunnlaget for det vi oppfatter som helsefarlig, og dermed er det ikke nødvendigvis grunn til å stenge hele stedet, forklarer Wold.

Av de syv stedene som ble stengt i helgens aksjon omfattes fem av dem av smilefjesordningen. Tre har fått store smil ved forrige tilsyn, ett har fått strekmunn og ett sted har ikke hatt tilsyn ennå. 

Også i fjor ble flere steder stengt av politiet for å drive uten serveringsbevilling. Den gang fikk flere av stedene starte opp igjen når de hadde fått de riktige papirene på plass.

A-krimsenteret i Bergen

Er et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater som har eksistert siden 2014.

Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Alle har til felles at de minimaliserer produksjonskostnadene, undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.

Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport. Den senere tiden er det i tillegg rettet særlig fokus mot nettverk og bakmenn.

Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV og Kemneren i Bergen. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

Det finnes etablerte sentre for samarbeid i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, Bodø og Tønsberg.