Denne uken er det igjen tid for AUFs årlige sommerleir. Årets leir på Utøya markerer det 60. året øyen har vært åsted for ungdomspartiets leir.

Til onsdagens åpningsdag har det samlet seg 44 personer fra Hordaland.

På lørdag kommer, tradisjonen tro, Jens Stoltenberg til leiren, et besøk Tore Eikeland vil benytte maksimalt for å gi utrykk for sin politiske uenighet med den mektige partilederen.

BLITZ-KRIG

Lederen for AUF i Hordaland skal gå på talerstolen og gi klart beskjed til statsministeren sin om hva han mener om partiets fremferd på Vestlandet den siste tiden.

– Når Jens kommer skal vi gi klar beskjed om at vi ikke aksepterer Oslo-arrogansen, som dessverre gjør seg gjeldende i altfor mange saker om dagen, sier Eikeland.

For en tid tilbake gikk partisekretær Raymond Johansen ut med brask og bram og erklærte at en ny kystoffensiv fra Arbeiderpartiet skulle kapre nye velgere til partiet på Vestlandet.

– Det som skal være en kystoffensiv fra Arbeiderpartiets side, må ikke bli den rene blitzkrigen mot Vestlandet som region, sier Eikeland.

Han henviser til saker som kraftlinjene i Hardanger, strandsonepolitikk og ubåt-rot utenfor Fedje, som eksempler på saker hvor sentralmakten turer frem som de vil, uten ta hensyn til den lokale folkeviljen.