Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fastslår i en rapport at Reikerås har mottatt to millioner kroner fra en alderdomssvekket mann.

BA har tidligere skrevet om den tidligere rederen som i 2003 engasjerte Reikerås i forbindelse med flere skattesaker mot staten.

I forbindelse med engasjementet ble store pengebeløp overført fra eks-rederen til advokaten, utbetalinger det ikke skal finnes skriftlige avtaler for.

Dette ble oppdaget da familien til eks-rederen skulle hjelpe mannen med å kjøpe aldersbolig, og da fant ut at det manglet penger fra kontoen hans.

DØMT I TINGRETTEN: Reikerås betalte tilbake én million kroner, men ble likevel dømt i Bergen tingrett i februar til å betale tilbake ytterligere 1,3 millioner kroner pluss saksomkostninger.

Denne uken slo tilsynsrådet for advokatvirksomhet fast at Reikerås er uskikket og bør miste lisensen.

Ifølge TV2 står det blant annet følgende i vedtaket:

"Styret legger til grunn av Reikerås opprinnelig benektet å ha mottatt flere av beløpene. (...) Forholdet er desto mer alvorlig ved at vedkommende er en gammel og alderdomssvekket mann, noe også advokat Reikerås må ha forstått."

GIR SEG IKKE: Dette reagerer bergensadvokaten på.

- For det første finner jeg det svært beklagelig og kritikkverdig at dette vedtaket ble formidlet meg mens jeg er i en begravelse. I tillegg blir vedtaket formidlet av TV2 og ikke av tilsynsrådet, sier Marius Reikerås til TV2.

Han sier klart fra om at han ikke vil gi seg uten kamp.

- Jeg er en menneskerettighetsadvokat som kjemper for folks menneskerettigheter i dette landet. Jeg kjemper blant annet for nordsjødykkerne. Her er det slik at jeg mener at tilsynsrådet tråkker ganske graverende på mine menneskerettigheter. Det er det jeg kommer til å forfølge i rettsapparatet, sier Reikerås til TV2.

Reikerås er fortsatt under politietterforskning for bedrageri og økonomisk utroskap i den samme saken.