Advokatene som tjener mest på asylsøkerne

-  Men sakene medfører ekstraarbeid utover det man tar betalt for, sier  Kristine Aarre Hånes.

- Men sakene medfører ekstraarbeid utover det man tar betalt for, sier Kristine Aarre Hånes. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Utbetalingene er firedoblet siden 2007.

DEL

– Veldig givende arbeid, men også svært krevende, sier advokat Kristine Aarre Hånes.

  • Nyheter

Fylkesmannen har de siste fire årene utbetalt til sammen 6,2 millioner kroner til advokater i asylsøkersaker i Hordaland.

Alle asylsøkere har rett på gratis advokathjelp etter å ha fått avslag på sine søknader. Utbetalingene er firedoblet siden 2007, viser en oversikt BA har fått tilgang til.

I Hordaland er det advokatkontoret RettAdvokat som totalt sett har flest saker.

Siden 2007 og frem til november i år har fylkesmannen utbetalt til sammen 1,4 millioner kroner til advokat Kristine Hånes og hennes kollega, advokat Per-Erik Gåskjenn i RettAdvokat, som har bistått nærmere 250 asylsøkere.

REGELENE ENDRET

Deretter følger Vossa-advokaten Sjur Vinje med 1,0 million. Bergensadvokatene Knut-Johan Onarheim (804 000 kr), Johan Eide (446 855 kr) og Trond Christiansen (258 568 kr) er også flittig brukt gjennom advokatordningen for asylsøkere de siste årene.

For noen år siden var det god butikk å være asyladvokat, og det var flere kritiske oppslag i pressen.

Advokatene fikk da betalt etter medgått tid per klient, og time-antallet var ikke begrenset slik som i dag.

NYE REGLER

I 2006 ble reglene endret. For å sikre kvaliteten må advokatene nå godkjennes gjennom en egen ordning, og i dag får de betalt kun for fem timers arbeid per klient. Timeprisen er 805 kroner.

– Å gjøre en god jobb på fem timer er vanskelig. Mange dokumenter skal leses, nye opplysninger skal innhentes, det skal avholdes møter med klientene, tolk må skaffes, klage skal skrives og klagesakene skal følges opp, sier Aarre Hånes.

– De fem timene strekker ikke til, og ofte går det med dobbelt så mye tid.

  • I papir-BA fredag kan du lese hva justisminister Knut Storberget mener om asylskjebnene fra Bergen.

Artikkeltags