Advokatveteran stiller opp mens kollegene boikotter

Advokat Jan Bakke (innfelt) deltar ikke i aksjonen som de fleste av landets advokater støtter oppunder mandag.

Advokat Jan Bakke (innfelt) deltar ikke i aksjonen som de fleste av landets advokater støtter oppunder mandag. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

— Vi synes det er dumt, og jeg skjønner ikke helt at noen velger å sitte på siden. Men det er opp til ham, sier Arild Dyngeland til BA.

DEL

Han sikter til advokat Jan Bakke i Bergen som mandag stilte opp som forsvarer da en siktet vinningsforbryter ble fengslet i Bergen tingrett.

Bakke sier til BA at han ikke har vært medlem av Advokatforeningen på 15 år, men utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Krever økte salærer

Mandag startet aksjonen hvor advokater i en uke vil boikotte fengslingsmøter. Kravet er høyere salær for rettshjelp.

Aksjonen innebærer at advokater denne uken vil la være å stille til fengslingsmøter i både straffesaker og utlendingssaker. Formålet er å vise støtte til rettshjelpsordningen, som ifølge Advokatforeningen er blitt systematisk nedprioritert siden 1999.

Advokatene ønsker seg 80 kroner mer i timen, slik at salærsatsen øker til 1.050 kroner per time.

Advokat Arild Dyngeland er leder av den nasjonale aksjonsgruppen. Han har ikke fått tilbakemelding om at andre advokater i landet, utenom Bakke, har påtatt seg forsvareroppdrag i fengslingsmøter mandag.

Om lag 90 prosent av landets advokater er medlem av Advokatforeningen.

— Det er leit

— Han gjør det valget han gjør, men vi synes det er leit at han ikke lojalt støtter opp under aksjonen, sier Dyngeland.

— Kommer dere til å markere misnøye mot Bakke eller andre advokater som velger å stille opp i fengslingsmøter denne uken?

— Nei.

Bergen tingrett har sendt brev til elleve advokatfirma i Bergen, ti faste forsvarere og 20-30 privatpraktiserende advokater for å høre om de er villig til å gå i fengslingssaker denne uken.

Sendte brev til advokater

Etter det BA får opplyst har bare et par av dem svart at de er klar til å gå i retten. Utover det har det vært taust.

— Det er selvsagt et rettssikkerhetsproblem dersom noen må møte i fengslinger uten forsvarer til stede, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy til BA.

Hun bekrefter at Bergen tingrett i forrige uke sendte brev til mange av byens advokater for å høre om de er villige til å ta på seg fengslingssaker.

Årlig behandler tingretten om lag 1300 fengslinger, cirka 26 i uken.

Domstolen har allerede satt i verk en del tiltak. Alle fengslingsforlengelser som går ut denne uken ble fremskyndet, slik at nye fengslingsmøter ble avholdt i forrige uke i stedet for denne uken.

Plikt til å skaffe forsvarer

Ifølge loven skal siktede «så vidt mulig» ha forsvarer til stede i retten.

- Vi tolker det som en plikt til å gjøre det vi kan for å skaffe forsvarere.  Vi er enig i at det er et rettssikkerhetsproblem om siktede må møte i fengslingsrettsmøter uten forsvarer, men dette problemet er skapt av advokatene selv, sier Bjørnøy.

Dersom advokater ikke dukker opp når politiet vil fengsle personer denne uken, er det aktuelt med kompenserende tiltak.

- Det kan bli aktuelt å redusere fengslingsfristen til et minimum dersom dommeren finner grunnlag for fengsling, sier Bjørnøy.

Kan bli kortere fengslinger

Vanligvis blir siktede fengslet i fire uker, men dommeren kan bestemme en kortere frist, for eksempel én uke, slik at det tas nytt fengslingsmøte med forsvarer tilstede allerede i neste uke.

- Har du forståelse for aksjonen til forsvarsadvokatene?

- Det ønsker jeg ikke å uttale meg om. Det er et forhold mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet. Men jeg er enig i at den offentlige rettshjelpsordningen er av det gode og en viktig del av rettspleien, sier Bjørnøy.

Artikkeltags