Det var tett med barn fra krabbestadiet opp til skolealder blant de fremmøtte da Råstølen velforening arrangerte aksjon for å få bygget Tunesflaten skole onsdag klokken 1800.

– FEIL GRUNNLAG

Is, gul Fox og musikk holdt de små fornøyd mens de voksne holdt appeller fra "kulen" ved innkjøringen til Harald Sæverudsveg.

  • Nyheter

Nettopp de mange barna i området er grunnen til at velforeningen, med blant annet Alexander Gundersen i spissen, ikke skjønner hvorfor den nye skolen på Tunesflaten er fjernet fra skolebruksplanen.

– Vi kjemper for at skolen med flerbrukshall skal inn igjen i skolebruksplanen. Vi mener politikerne har tatt beslutningen om å fjerne skolen fra planen på feil grunnlag, sier Gundersen.

Velforeningen og Gundersen frykter at det ikke er tatt høyde for at den planlagte utbyggingen i området potensielt vil sprenge kapasieteten ved Skeie skole, som er dagens nærskole for mange av barna i området.

– Skeie skole er foreslått utvidet til opp mot 650 elever. Det er ikke i tråd med opplæringsloven, som anbefaler maks 450 elever. Dette argumentet avviste skolebyråd Filip Rygg i et møte vi hadde med ham, sier Andersen.

GA LØFTER

Fra talerstolen kalte Pål Hafstad Thorsen (Ap) i oppvekstkomiteen fjerningen av skolen fra skolebruksplanen for en brannfakkel.

– Dette er et eksempel på at problemene må løses i etterkant, i stedet for planlegge i forkant.

– På vegne av Ap liver jeg at vi skal ta opp kampen for Tunesflaten skolen og flerbrukshall, fastslo Thorsen til applaus, før han signerte underskriftslisten for bygging av skolen.