Vil flytte Akvariet til Dokken

Slik ser aktørene for seg Akvariet på Dokken. Illustrasjon: Asplan Viak/ Mad Arkitekter

Slik ser aktørene for seg Akvariet på Dokken. Illustrasjon: Asplan Viak/ Mad Arkitekter

Artikkelen er over 1 år gammel

– Dette ville vært en drøm for Akvariet.

DEL

De marine aktørene i Bergen skal samle seg i Marin klynge. Torsdag presenteres et forslag om å også flytte Akvariet inn i denne klyngen.

Dette skjer etter at Statsbygg har ferdigstilt konseptutvalgutreningden (KVU) «Lokalisering marine forsknings og utviklingsvirksomheter i Bergen».

Akvariet i Bergen har signalisert at de kun har mellom 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette har de listet opp tre valg:

  • Stenge dørene
  • Ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (alle dyrene må overføres til midlertidige akvarier)
  • Flytte inn i nytt akvarium

Akvariet ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet (HI), og deler blant annet vannrenseanlegg. I KVUen pekes det på at siden HI skal flytte inn i den marine klyngen, må nytt vannrenseanlegg bygges.

Slike anlegg er dyre, og koster flere hundre millioner kroner, står det i pressemeldingen. Dermed ser de på det som en fordel at også Akvariet flytter.

Til Dokken

Presentasjonen torsdag blir lagt frem av Asplan Viak, Mad arkitektur, Obos og EGD Property.

Det er ikke konkludert med hvilken tomt den kommende samlokaliseringen skal ha, men de fire aktørene mener det hele bør legges til Dokken.

– EGD og Obos har ingen eierinteresser på Dokken, men ønsker å spille en rolle i byutviklingen gjennom attraktiv fortetting og bybygging. Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvariet på Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med operaen i Bjørvika for utviklingen av fremtidens Bergen. Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property og Jorunn Nerheim regiondirektør i Obos i pressemeldingen.

De peker på at på Dokken kan de marine aktørene kobles opp mot en fremtidig bybanelinje, man vil få kaiplass for forskningsskip, og Akvariet vil kunne skape et miljø som også tar i bruk fjordområdene.

– En drøm

Direktør Geir Olav Melingen ved Akvariet er begeistret for planene.

– Dette er en utrolig spennende skisse, og tanke om et signalbyrom og en nærhet til Marin Klynge på denne måten, ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Melingen.

Artikkeltags