Aktoratet hadde lagt ned påstand om forvaring i 21 år med en minstetid på ti år, subsidiært 21 års fengsel.

Toska er den selvutnevnte hovedmannen bak ranet, og har i ankesaken i Gulating lagmannsrett erkjent straffskyld på alle punkter.

Toska ble i Stavanger tingrett dømt til 19 års fengsel.

Straffeutmålingene i NOKAS-saken ble lest av lagmann Daniel Lunde i den spesialinnredede rettssalen på Forus i Stavanger. Strenge påstander til tross, blant annet krav om forvaring for fire av de tiltalte, mente lagmannsretten at dommene burde være vesentlig mildere enn straffene fra tingretten og påtalemyndighetens påstander i ankesaken.

Kjell A. Schumann (40) er i NOKAS-saken dømt til 13 års fengsel.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om forvaring i 21 år med en minstetid på ti år.

Kjell A. Schumann har under ankesaken i Gulating lagmannsrett erkjent at det var han som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under ranet 5. april 2004.

Schumann ble i Stavanger tingrett dømt til inntil 16 års forvaring.

Thomas Ingebrigtsen (27) er i NOKAS-saken dømt til tre års fengsel.

Ingebrigtsen har under ankesaken i Gulating lagmannsrett forklart seg om flere av de andre tiltalte i saken. Aktoratet belønnet ham med å legge ned påstand om fire års fengsel, hvorav hele tre og et halvt år ble gjort betinget.

Ingebrigtsen ble i tingretten dømt til fire års fengsel. Han har ikke sittet i varetekt verken under tingrettssaken eller under ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Erling Havnå (49) er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 14 år.

Dommen omfatter både NOKAS-ranet og ranet av Postens Brevsenter i Oslo. Havnå har erkjent straffskyld for NOKAS-ranet, men ikke for ranet av brevsenteret.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om fengsel i 18 år. Havnå ble i Stavanger tingrett dømt til 17 års fengsel.

Ridvan Halimi (27) er i NOKAS-saken dømt til elleve års fengsel.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om 16 års forvaring med en minstetid på ti år.

I Stavanger tingrett nektet Halimi straffskyld, men innrømmet i ankesaken at han deltok i NOKAS-ranet. Han ble i tingretten dømt til inntil 16 års forvaring.

KUN BETEW FIKK FORVARING
Metkel Betew (28) er i NOKAS-saken dømt til 12 års forvaring med en minstetid på åtte år.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om forvaring i 18 år med en minstetid på ti år.

Metkel Betew hevder at han ikke var med på NOKAS-ranet. Han ble i Stavanger tingrett dømt til forvaring i inntil 16 år.

Johnny Thendrup (42) er dømt til elleve års fengsel for NOKAS-ranet.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om fengsel i 14 år. Dommen i tingretten var på 13 år.

Johnny Thendrup var den av ranerne som ble skutt i låret av politiet under NOKAS-ranet. Han erkjente både i tingretten og lagmannsretten straffskyld for grovt ran, men ikke for dødsfølgen.

Ikmet Kodzadziku (26) er dømt til elleve års fengsel i NOKAS-saken.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om 16 års fengsel.

Kodzadziku hevder at han ikke var med på NOKAS-ranet. Han var i Stavanger ransdagen, men har forklart i retten at det var for å levere narkotika.

Kodzadziku ble i tingretten dømt til 15 års fengsel.

Lars-Erik Andersen (30) er i NOKAS-saken dømt til åtte års fengsel. I tingretten lød dommen på 15 års fengsel.

Lars-Erik Andersen var den første som utpekte Kjell A. Schumann som den av ranerne som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under NOKAS-ranet. Aktoratet i Gulating lagmannsrett belønnet ham med å legge ned påstand om ti års fengsel, fem år kortere enn han ble dømt til i tingretten.

Andersen benektet i tingretten at han var med på ranet, men endret forklaring etter at dommen i tingretten falt, og har forklart at han var en av ranerne som var inne i tellesentralen.

Alf Henrik Christensen (44) er i NOKAS-saken dømt til åtte års fengsel.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om fengsel i 13 år, det samme som dommen i tingretten.

Christensen benekter at han har hatt noe med ranet å gjøre. Han ble av juryen kjent skyldig i å ha vært sjåfør under ranet.

Dan Pettersen (31) er i NOKAS-saken dømt til åtte års fengsel.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om fengsel i 15 år. Det er det samme som dommen i tingretten.

Pettersen nektet straffskyld i tingretten, men endret forklaring under ankesaken og erkjente straffskyld for grovt ran. Han var ikke med på selve ranet, men hjalp ranerne i etterkant. Pettersen leide ut huset sitt i Nedre Dalgate 41 i Stavanger sentrum til David Toska. Det var her fem av ranerne søkte tilflukt etter ranet.

William Pettersen dømt til fire års fengsel.

William Pettersen (58) er i NOKAS-saken dømt til fire års fengsel.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om fengsel i fem år, ett år kortere enn han ble dømt til i tingretten.

William Pettersen, også omtalt som skipperen, er dømt for å ha transportert ransutstyr og ransutbyttet fra Stavanger til Østlandet. Han ble av juryen frifunnet for å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe.

58-åringen har ikke vært gjort medansvarlig for at politimannen Arne Sigve Klungland ble drept under ranet.