Gå til sidens hovedinnhold

– Alle har vært i kontakt med en slave

Artikkelen er over 6 år gammel

– Ingen av oss kan si sikkert at vi ikke har vært i kontakt med en som utnyttes som slave, enten direkte eller gjennom ting vi kjøper.

Det sier Benedicte Ekman, leder for den frivillige organisasjonen For Freedom som springer ut av Salt Bergenskirken.

Organisasjonen hun leder jobber for å bistå ofre for menneskehandel både praktisk og økonomisk, i tillegg til å drive opplysningsarbeid.

Hun mener at alle i det norske samfunnet har kommet i kontakt med et offer for menneskehandel, enten gjennom direkte kontakt med noen man har møtt, eller ved å kjøpe produkter eller tjenester som er laget av noen som utnyttes som slaver.

– Menneskehandel er en form for moderne slaveri. Folk må vite om at dette skjer, også her i Norge. Vi ønsker å få frem at vi som vanlige samfunnsborgere kan være med å påvirke menneskehandel, gjennom å gjøre bevisste valg.

Handler klær til ofre

BA har den siste tiden satt fokus på ofre for menneskehandel som befinner seg i vår by.

Omfanget av menneskehandel er enormt, og det økonomiske utnytte i det for dem som utnytter er svært stort.

Bergninger viser at et barn som utnyttes i menneskehandel kan sørge for over en million kroner årlig i inntekter til bakmennene.

For Freedom Kampanjen arrangerer en årlig innsamlingsaksjon, der de også ønsker å gjøre folk bevisste på menneskehandel og hva det er.

I år er datoen for For Freedom Aksjonen 16. til 18. april i Bergen sentrum, med blant annet konserter på Festplassen lørdag 18. april.

Pengene de samler inn går delvis til internasjonale organisasjoner som jobber mot menneskehandel i de landene der de som utnyttes kommer fra, men de bruker også en del midler her i Bergen.

– Vi har tett samarbeid med Krisesenteret i Bergen, som tar kontakt med oss når det kommer kvinner til dem som er utsatt for menneskehandel. Vi bistår blant annet med praktiske ting, som klær og andre nødvendigheter som Krisesenteret ser at de trenger, forteller Ekman.

– Disse kvinnene har ofte ingenting når de kommer dit. De har vært i en tvangssituasjon, og har ikke akkurat hatt muligheten til å skaffe seg de tingene de trenger selv. En kvinne kom for eksempel med store herresko på føttene, forteller Ekman.

Enten får kvinnene gavekort slik at de selv kan få handlet seg klær, eller så handler For Freedom for dem.

– Noen av dem er i en slik situasjon at de må holdes skjult, og kan dermed ikke selv være med å handle klær. Da får vi størrelsen og noen retningslinjer om hva de trenger, og handler for dem.

Utover praktisk og økonomisk bistand, tilbyr For Freedom også psykososial oppfølging til de som ønsker det.

– De som søker asyl og skal starte et nytt liv i Norge ønsker ofte både hjelp til å skaffe seg et nettverk i Norge, eller hjelp og råd om hvordan ting fungerer i det norske samfunnet.

Store senplager

Ekman, som selv er psykolog, forteller at de psykiske senskadene til mennesker som har vært utnyttet i menneskehandel til dels er svært alvorlige.

– Mange har ikke overraskende tilknytningsproblemer, og vansker med å stole på folk. De er så vant til at de ikke får noe uten at det kreves noe tilbake av dem, sier hun.

Posttraumatiske stresslidelser er veldig utbredt, og en svært høy andel kvalifiserer også til andre psykiatriske diagnoser.

– Det er veldig tøft å se, men det er også givende å kunne være i stand til å hjelpe dem med å få det litt lettere.

Organisasjonen For Freedom startet opp i 2011, da hovedsakelig som en innsamlingsaksjon.

Ekman mener at det har skjedd en endring i nordmenns kunnskap og bevissthet rundt menneskehandel siden den gang.

– Før var det nesten aldri på agendaen, og ble omtalt svært lite i mediene. De senere årene har det vært en økende bevissthet rundt dette temaet.

Hun mener at den eneste måten å bli kvitt dette på, er at folk er bevisste på hva som foregår.

– Vi har ikke en moralsk pekefinger i informasjonsarbeidet vårt, vi ønsker bare at folk skal vite om det som skjer, og ta opplyste valg basert på det, sier hun.

Jeyla Rustamova, faglig ansvarlig for fremmedkulturelle ved Krisesenteret for Bergen og omegn, sier til BA at de setter stor pris på samarbeidet med For Freedom.

– Våre beboere, som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel, får en velkomstgave av For Freedom ved ankomst til Krisesenteret, forklarer hun.

– Det betyr veldig mye for denne sårbare gruppen å føle at folk rundt bryr seg om dem, tenker på dem, at de kan få varme klær eller de nødvendige toalettsaker i den akutte fasen, legger hun til.

Kommentarer til denne saken