Ambulanse ville ikke kjøre oldemor til legevakten. Dagen etter ble hun funnet død.

Seksjonsoverlege og leder for ambulansetjenesten, Guttorm Brattebø, karakteriserer saken som en alvorlig svikt og har selv bedt tilsynsmyndighetene om å granske hendelsen. Arkivfoto

Seksjonsoverlege og leder for ambulansetjenesten, Guttorm Brattebø, karakteriserer saken som en alvorlig svikt og har selv bedt tilsynsmyndighetene om å granske hendelsen. Arkivfoto Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Sterkt beklagelig og en alvorlig svikt i våre tjenester, sier sjefen for ambulansetjenesten i Bergen.

DEL

De pårørende er overbevist om at kvinnen kunne ha vært blant dem i flere år dersom hun hadde fått den hjelpen hun trengte.

Fylkeslegen har nå åpnet tilsynssak mot Kirurgisk serviceklinikks akuttmedisinske seksjon, noe seksjonsoverlege Guttorm Brattebø selv har bedt om.

Den tragiske hendelsen skjedde på en av disse tidlige vårdagene i mars i år da de kjølige nettene fremdeles rådde.

Den eldre kvinnen i en av Bergens bydeler hadde ligget på gulvet i ett døgn uten å kunne varsle noen.

– SJEKKET BARE PULSEN

En nær slektning ble urolig, dro fra jobben og fant henne på gulvet. Hun virket fortumlet og klagde på smerter i mage og rygg.

Fastlegen ga beskjed på telefon at de måtte ta kontakt med AMK (113).

Ambulansen kom med tre ansatte, sjekket pulsen, men ville ikke kjøre henne til legevakten trass i protester fra pårørende og at kvinnen selv klaget over smerter.

Brattebø medgir at det ble gjort svært lite omfattende undersøkelse av pasienten, men at ambulansepersonellet også var av den oppfatning at hun trengte legehjelp.

Siden kvinnen var i stand til å gå med støtte, fant personellet ut at pårørende kunne kjøre henne til legevakten.

Selv hevder familiemedlemmer at de fikk beskjed om å ta det opp med fastlegen, men fastlegen hadde ikke ledig time denne dagen.

– ALVORLIG KOMMUNIKASJONSSVIKT

– Her har det skjedd en kommunikasjonssvikt som vi beklager på vegne av tjenesten, og som vi skulle ha forsikret oss for å ha unngått, sier Brattebø til BA.

De pårørende var flere ganger i kontakt med kvinnen utover kvelden til hun gikk og la seg, men da de kom for å hjelpe henne neste morgen, lå hun død i sin egen seng.

Etterlatte stiller mange spørsmål ved den medisinske kompetansen til ambulansepersonellet, går det frem av klagen BA har fått delvis innsyn i.

De hevder ifølge dokumentene at de fikk beskjed om at det var «vanlig at gamle folk ble liggende etter fall» og at de hadde «viktigere ting enn å kjøre oppdrag».

– Hvilke ord som falt og hva som ble sagt, er det litt ulike oppfatninger om, men dette er i tilfelle helt uakseptabelt, sier Brattebø.

SKULLE SNAKKET MED LEGE

Han bekrefter at ambulansepersonellet dro fra stedet uten å konferere med lege, slik reglene tilsier. Heller ikke sykehistorie eller kliniske funn ble dokumentert i ambulansejournalen, slik de interne retningslinjene krever.

I brevet til fylkeslegen karakteriserer han dette som en «alvorlig svikt».

– Er dagene til ambulansepersonellet så travle at de ikke makter å gjøre jobben sin forsvarlig?

– Nei, det var ikke en spesiell travel dag eller andre ting som lå bak. Alle pasienter vi behandler skal ha vår fulle fokus, og de skal ikke være redd for at andre trenger ambulanse eller legehjelp mer.

– Hvor ofte forekommer slike svikt i ambulansetjenesten?

– Vi har 56.000 oppdrag i året, og dette er svært uvanlig, men det er selvsagt ingen trøst for dem det rammer. Dette tar vi nå opp for å lære av og for å hindre at det skal skje igjen. sier Brattebø.

Han har ingen formening om hvorvidt livet til oldemoren kunne ha vært reddet dersom hun hadde fått legehjelp i tide, men sier det er ett av spørsmålene som tilsynsmyndigheten må ta stilling til.

Artikkeltags