– Pøbelstreker! Vi vil fjerne dette allerede i dag, sier Rieber til BA.

Søndag formiddag ble det oppdaget at noen hadde skrevet «Ungeren blir» og «All fascisme skal knuses» med røde bokstaver på det danske konsulatet i Kalfaret. Her har også forretningsmann Bjarne Rieber kontorer.

Teksten spiller på en husokkupasjon i sentrale København. Et hus som tidligere er brukt av ungdom skal rives for å få plass til en ny kirke.

– Hvorfor tror du noen vil male denne teksten på ditt hus i Bergen?

– Vi har opplevd hærverk en gang tidligere. Jeg har hørt om opptøyene i København, men regnet ikke med at det ville skje noe her i den forbindelse!

I 2002 presenterte BA de 26 utenlandske konsulatene, som på den tiden befant seg i Bergen.

Bjarne Rieber overtok jobben som dansk konsul etter sin far Fritz Carl for over 30 år siden.

– Min mor er dansk, og vi hadde fra tidligere handelsforbindelser med Danmark, forklarer Bjarne Rieber.

Rieber vil ta kontakt med den danske ambassaden i Oslo for å drøfte mulige sikkerhetstiltak.