Siden hun var tolv år har Anita (15) flyttet fra barnehjem til fosterhjem, videre til et nytt beredskapshjem og inn i ny fosterfamilie.

–Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har flyttet, sier hun.

JOBBER PÅ VERKSTED

Siden i fjor høst har Anita bodd i beredskapshjem på Os. Endelig klaffet det. Hun begynte på Søfteland skole med tilrettelagt undervisning.

Hun fikk mange venner og etter hvert også en kjæreste. Via skolen får hun jobbe på et lokalt verksted hver fredag.

– Endelig funker det. Det går mye bedre på skolen, og jeg får karakterer jeg aldri har hatt før. Før var jeg nesten ikke på skolen i det hele tatt, forteller 15-åringen.

Så kom telefonen fra barnevernet.

–De fortalte meg at jeg måtte flytte, og ga meg to valg. Enten kunne jeg flytte til et beredskapshjem jeg hadde vært i tidligere, og som ikke fungerte, eller så måtte jeg til en institusjon i Haugesund, sier Anita.

FØLER SEG OVERKJØRT

Hun forteller at hun fikk tre dager på å bestemme seg.

–Jeg vil ikke flytte. Alt planlegges over mitt hode. Hvorfor skal jeg tvinges vekk herfra, og måtte begynne på nytt et helt annet sted? Jeg kjenner ingen i Haugesund, påpeker hun.

Hun så ingen annen utvei enn å velge Haugesund. Barnevernet planla flytting i dag.

–Jeg nekter. Jeg kommer til å stikke av, sier hun.

–Hvor da?

–Jeg vet ikke. Til et sted de ikke finner meg. Da skjønner de kanskje at de ikke kan gjøre dette med meg. Da ødelegger de meg, sier Anita.

STØTTE FRA SKOLEN

Rektor på Søfteland skole, Anne Fossberg Fristad, sier de er svært glade for å ha Anita som elev ved skolen.

–Hun er veldig positiv til skolen. Det hadde vært fint om hun kunne fått fullført tiende klasse her slik at hun kan få eksamen og papirer, sier Fristad.

I går ettermiddag ble saken imidlertid satt på vent. Jentens advokat, Anna-Marie Berg, kontaktet barnevernstjenesten. Hun reagerer på at det ikke foreligger et formelt vedtak på flyttingen.

Ifølge henne skal jenten bare ha blitt varslet over telefon.

Berg sier jenten skulle ha fått vedtaket skriftlig i god tid før den planlagte flyttingen, slik at det kunne påklages til Fylkesnemnda.

–Etter min mening er denne fremgangsmåten veldig, veldig kritikkverdig. Dette er en undergraving av klageretten for jenten. Det er rett og slett maktmisbruk, mener Berg.

VIL KLAGE TIL FYLKESNEMNDA

Hun har allerede skrevet ferdig en klage som skal sendes Fylkesnemnda straks de får vedtaket. Det betyr at jenten inntil videre blir boende i Os.

–Dette er en forferdelig sak. Den stakkars jenten har vært utsatt for et ekstremt press. Ingen skal bli behandlet slik, sier Berg.

Hun har allerede foreslått at Anita kan bo i beredskapshjemmet frem til sommeren, slik at hun i det minste får avsluttet siste året på ungdomsskolen.

–Det har også beredskapshjemmet sagt seg villig til. Det er helt unødvendig å flytte henne vekk nå som alle rundt henne sier at ting går så bra, påpeker jentens advokat.

MISTENKER INGEN FEIL

Det er barnevernet på Radøy som har saken. Der ønsker verken saksbehandler eller lederen å uttale seg, men henviser til rådmann Jarle Landås.

–Dette er komplekse og vanskelige saker. Det eneste jeg kan si er at det jobbes med saken fra barnevernets side. Jeg kan bekrefte at det ikke er truffet noe skriftlig vedtak ennå, og at flytting ikke blir iverksatt i dag.

– Hvorfor fikk hun da muntlig beskjed?

– Det alltid muntlig kontakt mellom partene i slike saker, sier Landås.

–Er det blitt gjort feil fra barnevernets side her?

– Det er ingen grunn til å tro at det er blitt gjort noen feil, sier Landås.

FÅR STØTTE

Ansatte på verkstedet der Anita jobber raser mot avgjørelsen.

–Det er ikke rart ungdom havner på skråplanet når de behandles på denne måten, sier Mons Bøe på MB-Bilkompetanse på Os.

Han er pensjonist, og er mye innom verkstedet til sønnen Morten Bøe.

De to engasjerer seg sterkt i Anitas sak, og kommer om nødvendig til å ta den helt til topps politisk.

–Hun er totalt overkjørt. Hvorfor skal hun rives vekk fra et miljø hun trives i, og sendes til en institusjon i en by langt fra venner og familie, spør han.

SER PERSONLIG UTVIKLING

De forteller at hun har gjort en glimrende jobb på verkstedet.

–Vi har ingenting å utsette på henne. Hun har kommet presis, hjulpet oss på kontoret og mekket biler, forteller verkstedseier Morten Bøe.

Det siste halve året ser de også en personlig utvikling.

–Hun har åpnet seg mye, og blitt en mye gladere person. Hun er en helt annen jente enn hun var, sier de.

De er kjent med jentens planer om å rømme fra barnevernet.

– Ja vi vet om det. Vi skjønner det godt om hun gjør det. Det er ingen som skal behandles på denne måten, sier Bøe senior.

BA har vært i kontakt med Anitas far, besteforeldre og barnevernet. Alle har godkjent at 15-åringen forteller sin historie i avisen.