Anmelder Faremo for «barnemishandling»

Torsten Dahle og Odd Arild Viste anmeldte i dag justisminister Grete Faremo til politiet.

Torsten Dahle og Odd Arild Viste anmeldte i dag justisminister Grete Faremo til politiet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Partiet Rødt har levert politianmeldelse mot justisministeren etter utkastelsen av Neda Ibrahim.

DEL

Stortingskandidat for Rødt Hordaland Odd Arild Viste og bystyremedlem for Rødt i Bergen Torstein Dahle troppet fredag morgen opp på Hordaland politikammer for å levere en anmeldelse av justiminster Grete Faremo (Ap).

De mener utkastelsen av 12 år gamle Neda Ibrahim og familien hennes, som har bodd i Norge i ti år, bryter mot både straffeloven og barnekonvensjonen.

– Utkastelsen bryter med barnekonvensjonen som skal sikre barnets beste, og måten det skjedde på bør regnes som barnemishandling, sier stortingskandidat for Rødt i Hordaland Odd Arild Viste.

Viste og Dahle anmelder Faremo for brudd på straffelovens § 390a, som lyder: «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år».

I tillegg mener de utkastelsen strider mot to artikler i barnekonvesjonen, artikkel 3 pkt. 1 som lyder «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, dministrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn» og artikkel 19: «Barn har rett til å trygges mot fysisk eller psykisk vold og mot å bli forsømt».

– Vi mener bruddet på disse bestemmelsene er så klare, at politiet bør straffeforfølge dette, sier Viste til BA.

BA har vært i kontakt med justis- og beredskapsdepartementet, som sier at de ikke har noen kommentar til anmeldelsen.

Artikkeltags