– Vi kommer til å levere en politianmeldelse på mandag, sier Ane Aadland, fungerende leder for Kvinnegruppa Ottar i Bergen til BA.no.

  • Nyheter

– Grunnen til at vi anmelder dem er fordi vi mener de bryter alkoholloven. De har gått fra å være en bar til å bli en strippeklubb, uten å søke om endring i skjenkebevillingen. Man kan ikke bare ta med seg en skjenkebevilling, sier hun.

– Kommunen er blitt informert, og skjenkekontoret skal se på saken. Vi kommer til å ta i bruk alle de midlene vi har, fortsetter Aadland.

Hun sier at Kvinnegruppa Ottar ikke skal demonstrere under åpningen i dag.

– Men vi kommer til å ha aksjoner på et senere tidspunkt, sier hun.

Dreams Showbar åpner i Bergen torsdag klokken 2300.

– Vi fikk brev fra skjenkekontoret i dag, og vi skal redegjøre for det innen 14 dager. Vi har per i dag en operativ gyldig skjenkebevilling, sier Atle Maaø i Dreams.