Ap, Venstre og KrF: – Bybanen skal gå over Bryggen

  Den nye byrådsplattformen bygger på tre hovedpilarer: rettferdighet, klima og miljø og trygg økonomistyring.

  Artikkelen er over 3 år gammel

  Onsdag presenterte Venstre, Ap og KrF sin nye byrådsplattform. I den kommer det frem at Bybanen skal gå over Bryggen, at byens nye ledelse sier nei til søndagsåpne butikker og ja til sprøyterom.

  DEL

  Harald Schjelderup (Ap) presenterte i stor detalj hvor Bybanen skal gå gjennom sentrum da han møtte pressen på Rådhuset onsdag kveld.

  Hvor Bybanen skal gå til Åsane har vært ett av de store spørsmålene som partiene har brukt tid på i forhandlingene.

  Byrådet legger til grunn midtre trasé i Sandviken og en raskere trasé i Åsane som gjør at reisetiden reduseres.

  – Vi har lovet mindre rot og kaos i bergenspolitikken. Det er et løfte som krever at vi tar ansvar og avgjør Åsane-traséen. Å vise lederskap betyr av og til at man må gi seg i enkeltsaker, sier Schjelderup.

  Bærekraftig vekst

  Den nye byrådsplattformen bygger på tre hovedpilarer: rettferdighet, klima og miljø og trygg økonomistyring.

  Her kommer det frem at det nye byrådets mål er å gjøre Bergen til en grønn og fremtidsrettet storby med like muligheter for alle.

  Økt verdiskaping og bærekraftig vekst står også sentralt i plattformen.

  – Denne plattformen viser tydelig våre prioriteringer. Det ligger mye god politikk i skjæringspunktet mellom sentrum og venstresiden, sier påtroppende byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i en pressemelding.

  Flere lærere til de yngste, full barnehagedekning og et prosjekt med økt grunnbemanning på sykehjem er blant de viktigste satsingene som skal gjennomføres.

  Saken fortsetter under videoen.

   Onsdag presenterte Venstre, Ap og KrF sin nye byrådsplattform. I den kommer det frem at Bybanen skal gå over Bryggen, at byens nye ledelse sier nei til søndagsåpne butikker og ja til sprøyterom.

   Nei til søndagsåpent

   Byrådet sier også nei til søndagsåpent.

   –  Bergen kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og alle satsinger skal skje innenfor det handlingsrommet vi har. Men vi vil begynne med å ta byen i riktig retning fra dag én, sier Schjelderup.

   Det nye byrådet vil også opprette sprøyterom og overdoseteam.


   – Det handler om å redde liv, sier Venstres toppkandidat Erlend Horn.

   I plattformen kommer det også frem at de ønsker at Bergen skal bli mer miljøvenning.

   Reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av byluften skal blant annet skje ved at kollektivtilbudet forbedres og byen planlegges smartere.

   –  Byrådet vil lage flere kollektivfelt og nullutslippssoner. Målet er å bli en klimanøytral by, sier Horn.

   Saken fortsetter under videoen.

    Onsdag presenterte Venstre, Ap og KrF sin nye byrådsplattform. I den kommer det frem at Bybanen skal gå over Bryggen, at byens nye ledelse sier nei til søndagsåpne butikker og ja til sprøyterom.

    Vil ha kveldsåpne barnehager

    I plattformen kommer det også frem at byrådet ønsker i løpet av perioden å innføre en ny bemanningsnorm, for å sikre god voksentetthet i barnehagene.

    Byrådet vil også forsøk med lengre åpningstider i barnehagene, samtidig som en har ni timer makstid per barn per dag.

    Ny ordfører

    Marte Mjøs Persen blir ordfører, mens Marita Moltu blir varaordfører.

    – Det å få lov til å bli ordfører er en enorm stor tillit. Jeg håper jeg kan være en ordfører for absolutt alle bergensere, sa Marte Mjøs Persen på pressekonferansen.

    LES MER: Trillingmor fra Flaktveit er byens nye ordfører

    Rett etter pressekonferansen la Trude Drevland ut følgende melding på Facebook:

    «Jeg ønsker å takke Bergen og bergenserne for noen fantastiske år som ordfører i Norges flotteste by. Takk for alle gode møter,samtaler,oppdrag og besøk. Jeg vil også si tusen takk for all støtte,spesielt i den siste tiden,» skriver hun.


    «Samtidig benytter jeg anledningen til å gratulere Marte Mjøs Persen og ønske lykke til med en spennende og viktig jobb.
    Å være ordfører i Bergen er en ærefull oppgave av de sjeldne.»

    Vil gi flere elever leksefri

    I plattformen står det også at byrådet vil evaluere ordningen med leksefri på Møhlenpris skole og vurderer å utvide prosjektet.

    Møhlenpris skole har fra august hatt et prøveprosjekt med leksefri skole. I stedet for hjemmelekser, skal elevene gjøre leksene på skolen.

    Elevene fra 1. til 3. klasse får riktignok litt lekser, men det er bare leselekse.

    De eldre elevene fra 4. til 7. trinn vil få tilbud om leksehjelp etter skoletid to dager i uken. Kontaktlærerne vil være til stede på leksehjelpen og hjelpe elevene med skolearbeidet.

    Deltar eleven på leksehjelp, får han fri når skoledagen er slutt, uansett om eleven er ferdig med skoleleksen eller ikke.

    Byrådet er også positiv til å ansette andre yrkesgrupper i skolen for å frigjøre lærerens tid til mer undervisning, dersom det i perioden blir budsjettmessig handlingsrom til dette.

    Vil forandre SFO

    I plattformen står det at byrådet øsnker å omdanne dagens SFO til en frivillig aktivitetsskole etter modell fra Oslo kommune.

    Målet er er at alle elever skal få mer tid til læring, lek og fysisk aktivitet.

    Byrådet mener det er nødvendig å samarbeide med frivillige organisasjoner og lag for å gjøre tilbudet bedre.

    Elevene skal få mulighet til å lære seg koding, og byrådet vil prøve ut koding som valgfag i ungdomsskolen, under Kunnskapsdepartementets forsøksprosjekt.

    Kommunal vikartjeneste

    Når det gjelder eldreomsorg ønsker byrådet å opprette en kommunal vikartjeneste med faste stillinger.

    Byrådet mener dette vil redusere bruken av kommersielle vikarbyrå, gi de ansatte bedre arbeidsvilkår, bedre kontrollen med kompetanse og kvalitet, og sikre at de eldre ikke må forholde seg til stadig nye vikarer.

    Nei til utvidet skjenketid

    I plattformen kommer det også frem at byrådet vil ikke videreføre ordningen med utvidet skjenketid til kl. 03:00 for enkelte kultursteder, også kjent som «kulturbevilling», som en rekke utesteder har i dag.

    Artikkeltags