– Hun har brukt sin erfaring som pårørende og psykisk syk, til å informere og forebygge. Hun har satt søkelyset på et stort samfunnsproblem forbundet med skam og stigmatisering. Samtidig legger hun vekt på at det er håp og at det er mulig å gjøre en forskjell, opplyser Mental Helse Norge.

TUNG OPPVEKST

Torsvik vokste opp med rus og manglende omsorg i hjemmet. Mental Helse mener hun har vist mye mot ved å gå ut i mediene og fortelle sin historie.

23-åringen bruker i dag mye tid på å reise rundt på skoler og institusjoner, hvor hun holder foredrag.

I tillegg driver hun Ungt nettverk, en møteplass for unge i Bergen som gir et tilbud til barn som har foreldre som sliter med rus eller psykiske helseplager. Torsvik er også engasjert i organisasjonen Voksne For Barn.

PÅ PENSUM

Historien til Torsvik er også blitt pensum på kurs for fastleger, skrev Bergens Tidende i desember i fjor. Avisen har fulgt historien tett.

– Hun har vært en tydelig offentlig person som har delt sin personlige historie for å oppnå mer åpenhet om emnet, og hun har tatt opp kampen for at barn og unge som pårørende skal bli hørt og sett, ifølge Mental Helse Norge.

Interesseorganisasjonen deler årlig ut Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Prisen består av et kunstverk og en pengesum som vinneren gir videre til et godt formål.

OVERRASKET PRISVINNER

Torsvik sier til Bergens Tidende at hun ble overrasket da hun fikk vite at hun er tildelt Åpenhetsprisen.

– Jeg ble helt satt ut da jeg fikk vite det. Jeg er veldig stolt, og det er en anerkjennelse for at det jeg gjør er viktig. Det gir meg også en lyst til å fortsette jobben, sier Torsvik.

Hun har tidligere lest om prisen, men aldri trodd at hun selv skulle få den.

– Jeg er jo bare en enkelt person som gjør litt arbeid. Det finnes jo så mange som gjør så mye mer. At jeg skal få prisen er derfor surrealistisk, sier Torsvik til avisen.