To av Hordalands rødgrønne førstekvinner på Stortinget åpner for å avkriminalisere sex-kjøp.

– Jeg er ikke opptatt av moralen i dette, men om loven fungerer etter hensikten, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helsekomiteen.

I går avslørte BA sex-salg fra en leilighet like ved Torgallmenningen. Det gjorde inntrykk på Åsane-damen.

– MÅ EVALUERES

Toppe vil, som stortingsrepresentant Hilde Lydvo (Ap), få på bordet en bred evaluering av effektene av loven som ble vedtatt i 2008. Ap-representanten fra Voss poengterer da også at det var et premiss da loven ble vedtatt at den skulle evalueres.

– Vi fikk advarsler om at loven bare ville forskyve problemet, gjøre det mindre åpent og verre for kvinnene. Får vi fakta på bordet som viser at loven virker mot sin hensikt, bør loven oppheves. En lov er ikke et mål, det er et middel, sier Toppe til BA.

Lydvo, som satt i justiskomiteen da loven ble vedtatt, sier hun var svært skeptisk til sexkjøpsloven.

HAR ALLTID EKSISTERT

Det var da et delt Ap som til slutt gikk inn for kriminaliseringen på landsmøtet i 2007.

– Sex har vært solgt til alle tider, og et forbud mot kjøp utrydder ikke yrket. Vi har fått prostituerte vekk fra gaten, men når innemarkedet er blitt større er vi like langt. Å lage regler mot det vi ikke liker er fint nok det, men de må ha effekt, og jeg tror andre virkemidler er bedre. Det er i stor grad et fattigdomsspørsmål, sier Lydvo og påpeker at det finnes egne lover mot menneskehandel.

Gina Barstad SV-representanten fra Bergen sier tvert imot at loven som kriminaliserer sex-kjøp er en «kjempelov som virker etter hensikten».

– Vi tilhengere av loven har aldri sagt at kjøp av sex ville forsvinne. Men loven begrenser etterspørsel, og dermed rekruttering til yrket.

– Tror du de prostituerte har fått det bedre?

– Loven kom ikke i stand for å hjelpe de prostituerte, men å hjelpe folk ut av prostitusjon. Jeg er ikke åpen for å snu. Det skal være forbudt å kjøpe sex i Norge. Det er et verdispørsmål, sier Barstad.

Les mer om reaksjonene etter BAs bordellavsløring i fredagsavisen.