Gå til sidens hovedinnhold

Presser inn flere barn

Utdanningsforbundet bekymret for de minste

Artikkelen er over 5 år gammel

Det blir stadig trangere for de minste barnehagebarna i Bergen.

I 2012 vedtok bystyret å gi de minste barna i kommunale barnehager mindre plass. Stadig flere private barnehager har nå valgt å følge etter.

Private barnehageaktører som Kidsa har redusert arealnormen for de minste barna fra 5,3 kvm til 5 kvm per barn.

Kanvas har gått lenger og gir både små og store barn 4 kvm tumleplass.

Mindre plass per barn

– Vi har valgt å ta inn flere barn av ulike årsaker. I de små barnehagene handler det rett og slett om å overleve økonomisk. Flere barn gir mer penger til drift, sier daglig leder Trine Samuelsberg i Kidsa barnehage.

I Sølvberget barnehage har de redusert arealnormen fra 5,3 kvm til 5,0 kvm for de små barna.

– Vi er totalt 30 barn i barnehagen. Etter at vi kuttet arealnormen fikk vi plass til ett barn til. Det betyr mye for oss økonomisk, sier styrer Hanne Spilde.

Fikk refs

Bakgrunnen for vedtaket den gangen var å gi flere små barnehageplass. Bystyret fikk den gangen refs fra både helsevernetaten og Fylkesmannen. Etat for helsetjener betegnet vedtaket for «helsemessig uforsvarlig» og ba Fylkesmannen om hjelp til å reversere vedtaket. Fylkesmannen hadde ikke myndighet til å endre vedtaket, men kritikken var tydelig.

Bergen kommune ligger nemlig under det som er helsedirektoratets veiledende arealnorm (5,3 kvm).

– Vi mener likevel at det er faglig forsvarlig å redusere arealnormen. Det er går ikke utover kvaliteten. Da hadde vi ikke gjort det, sier Samuelsberg.

Kidsa har hittil redusert arealnormen i 11 av sine 28 barnehager i Bergen.

Likebehandlet

Også Arbeiderpartiet har vært svært kritisk til å gjøre det trangere for små barnehagebarn.

– Vi mener det er helt feil å redusere arealet, sa Aps Pål Hafstad Thorsen den gangen.

Nå har Ap overtatt byrådsmakten, men har likevel ikke tenkt å gi barna mer plass med det første.

– Vi er fortsatt skeptiske til at arealnormen i Bergen ligger under den veiledende normen nasjonalt. Men kommunen gjør tilsyn for å se til at kvaliteten blir ivaretatt, sier vikarierende barnehagebyråd Roger Valhammer (Ap).

Han sier at hovedargumentet for å gi barna mindre plass i 2012 var knapphet på barnehageplasser.

– Når vi har oppfylt målet om bydelsvis barnehagedekning og barnehageplass til alle ettåringer, kan det bli aktuelt å se på muligheten for igjen å øke arealet for barna. Likevel mener jeg det viktigste er at det fra statlig hold kommer en lovfesting av arealnorm for både kommunale og private barnehager.

– Private sier de må ta inn flere barn i små barnehager for å overleve økonomisk?

-Jeg synes ikke det er noe godt argument. Økonomiske hensyn må ikke gå på bekostning av kvaliteten. Dessuten blir nå private og kommunale barnehager likebehandlet. Jeg liker dårlig at noen barnehager går under arealnormen som bystyret har vedtatt. Men vi har foreløpig ingen virkemidler som kan hindre de private å gi barna mindre plass, sier Valhammer.

Plass til å utvikle seg

Utdanningsforbundet har hele tiden vært motstander av å redusere oppholdsarealet til barna.

– Barn skal ha plass til utvikle seg. Dessuten viser forskning at å redusere tumleplassen til de minste kan gi økt konfliktnivå. Det er heller ikke helsemessig forsvarlig, og kan gi økt smittefare, sier nestleder Elin Haugsvær Gravdal i Utdanningsforbundet i Bergen.

Hun viser til at Utdanningsforbundet flere ganger har prøvd å få flertallet av politikerne til å reversere vedtaket, ettersom bemanningen ikke nødvendigvis øker selv om det blir flere barn i barnehagen.

– Vi har fremdeles lit til at det nye byrådet vil gjeninnføre veiledende arealnorm for de minste barna. Barnehagedekningen i Bergen er jo langt bedre enn den var for to år siden, sier Gravdal.

arealnorm

Bystyret i Bergen har tidligere vedtatt at arealnormen for små barn i barnehage skal reduseres fra 5,3 kvm til 5 kvm per barn.

Vedtaket ligger under det som er Helsedirektoratets veiledende minstenorm, som er 5,3 kvm per barn).