Metoo-kampanjen har preget den offentlige debatten både internasjonalt og nasjonalt den siste tiden.

Kritikkverdige forhold og problematisk bedriftskultur har blitt avdekket i mediebransjen, underholdningsbransjen og ikke minst i politiske partier.

Sakene som kommer frem i lyset har allerede fått konsekvenser for personer som har utnyttet sin makt og posisjon til å trakassere andre, og i kjølvannet har flere organisasjoner blitt tvunget til å ta et oppgjør med egen kultur, rutiner og varslingssystem.

Det er imidlertid grunn til å tro at det fortsatt er mange ufortalte historier der ute, og vi i BA ønsker nå lesernes hjelp til å få disse frem i lyset.

Nasjonalt prosjekt

I samarbeid med alle Amedias aviser – 63 lokalaviser over heler Norge samt Nettavisen – vil vi undersøke omfanget av seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, basert på ulikhet i maktforholdet.

Det kan være arbeidsrelatert, men også andre forhold der det er en skjevhet i maktbalansen mellom partene. 

Vi inviterer derfor bergenserne til å svare på en anonym spørreundersøkelse om temaet. Vi har ikke mulighet til å spore hvem som har svart på spørsmålene, med mindre du selv oppgir kontaktinformasjonen din.

Vi har absolutt kildevern, og dersom du ønsker at vi tar kontakt kan du fortsatt fortelle din historie anonymt. (Du finner spørreskjemaet nederst i artikkelen)

Gjennom samarbeidet med alle våre søsteraviser ønsker vi å skaffe et bilde av hvor omfattende dette problemet er i Norge i dag. Vi håper derfor at så mange som mulig vil bidra med sine erfaringer.

Metoo og seksuell trakassering

  • Mennesker over hele verden har den siste tiden stått fram med historier om seksuelle krenkelser i forbindelse med #metoo-kampanjen.
  • Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano, etter at omkring 40 kvinner sto fram og fortalte at de var blitt utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.
  • Milano populariserte uttrykket som først ble brukt på sosiale medier av aktivisten Tarana Burke mer enn ti år tidligere for å fremme solidaritet mellom ofre for seksuell trakassering og overgrep.
  • Milano fikk en skjermdump med emneknaggen fra en venn 15. oktober og skrev en Twitter-melding om kvelden der hun oppfordret de av hennes følgere som hadde vært utsatt for dette til å bruke emneknaggen. Neste morgen var emneknaggen brukt av 30.000 mennesker.
  • I kjølvannet har en rekke innflytelsesrike personer, spesielt innenfor mediene og politikk fått sparken eller måttet trekke seg.
  • 6. desember kåret Time Magazine alle som har brutt tausheten og fortalt om seksuelle trakasseringer og overgrep til «Årets person».
  • Kilde: NTB