Færre ledige i juli – men flere enn i fjor

Artikkelen er over 3 år gammel

Ledigheten gikk ned med 500 personer i juli, viser sesongjusterte tall fra Nav. Det er likevel flere uten jobb nå enn for ett år siden.

DEL

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak minket med 200 personer i samme måned, melder Nav.

Ledigheten har gått mest ned i Østfold og i Sogn og Fjordane denne måneden, mens Aust-Agder og Finnmark hadde økning i ledigheten i juli.

Ikke sesongjusterte tall viser at det ved utgangen av juli var registrert 87.700 helt arbeidsledige, 2.400 flere enn på samme tid i fjor.

Ledigheten i juli i år er på 3,2 prosent, mot 3,1 prosent i juli 2015.

Verst i Rogaland

I Rogaland økte ledigheten med hele 34 prosent i juli. Ledigheten i dette fylket er dermed oppe i 4,6 prosent. I Hordaland har ledigheten økt med 23 prosent. Begge disse fylkene er hardt rammet av krisen i oljevirksomheten.

Sammenlignet med juli i fjor er det færre arbeidsledige i hele 12 av de 19 fylkene i landet. I Nord-Trøndelag har ledigheten gått ned med 19 prosent og i Sogn og Fjordane med 13 prosent.

Økning i andre kvartal

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for andre kvartal viser imidlertid at arbeidsledigheten har gått opp.

Dette skyldes en annen måte å regne ut ledigheten på, etter som SSB også inkluderer personer som er ledige, men ikke har meldt seg ledig hos Nav, samt studenter og personer på tiltak.

Ifølge AKU-tallene for andre kvartal i år var det totalt 134.000 arbeidsledige i Norge. Det er 12.000 flere enn samme kvartal i fjor.

Økningen i ledigheten i aldersgruppen 15 til 74 år var på 16.000 personer fra andre kvartal 2015 til andre kvartal i år, en økning på 1 prosent. Flere kvinner enn menn ble ledige.

Flere midlertidig ansatte

Nedgangen var størst innen bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassvirksomhet. Den største økningen i antall sysselsatte kom i helse- og sosialtjenester og personlig tjenesteyting.

Samtidig viser tallene fra SSB en kraftig økning i midlertidig ansatte i andre kvartal i år. Omfanget av midlertidige ansatte økte fra 8,0 prosent til 8,8 prosent i denne perioden. Det utgjør hele 19.000 flere enn i samme periode i fjor.

Yrkesgruppen med flest midlertidige finnes innen personlig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, undervisning og helse- og sosialtjenester.

Artikkeltags