Sykefraværet i Hordaland faller kraftig

Fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland Tommy Johansen.

Fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland Tommy Johansen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Overraskende i gledelig forstand, sier fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland, Tommy Johansen, etter å ha sett sykefraværstallene for årets andre kvartal.

DEL

De forteller at 640.000 dagsverk, eller rundt fem prosent gikk bort i legemeldt fravær i Hordaland. Dette er en nedgang fra 5,3 prosent fra første kvartal i år, noe som tilsvarer en nedgang på seks prosentpoeng.

Debatt om sykepenger

– Hordaland ligger vanligvis over landsgjennomsnittet. Nå er vi på gjennomsnittet. Det er gledelig å registrere nedgang i fire av fem kommuner, og at nedgangen gjelder i alle aldersgrupper, sier Johansen.

Tallene blir offentliggjort i en tid da debatten om sykepenger igjen er i ferd med å vokse frem. Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Oslo vil at partiet i neste stortingsperiode skal gå inn for å innføre karensdager ved sykmeldinger, det vil si at den sykmeldte mister lønn for den første fraværsdagen. Hun mener det vil få ned fraværet og redusere «utenforskapet» sykefravær fører til.

Fokus på konsekvenser

Johansen og Nav ser ikke bort fra at debatten i seg selv kan bidra til at sykefraværet går nedover. Men han svarer kjapt «nei» på spørsmålet om Nav mener noe om sykelønn.

– Nei, det gjør vi ikke. Men vi er opptatt av å fokusere på konsekvensene av sykefravær, og vi tror at debatten har ført til at den enkelte arbeidstaker er blitt mer oppmerksom på farene ved å være sykmeldt, sier den konstituerte Nav-toppen.

Jo lengre man er borte fra jobben, jo større sjanse er det at man forsvinner ut av arbeidsmarkedet. Johansen viser til at det er rundt femti prosent sjanse for at personer som har vært borte fra jobb i et halvt år, ender opp med uføretrygd. Han mener at slike tall viser hvor viktig det er at den enkelte tar ansvar og gjør seg kjent med risikoen.

Rekordlavt fravær

Tallene Nav presenterte onsdag forlenger en trend som har gått over flere år. Nav har ikke de siste ti årene, som er perioden man sammenligner med, målt lavere sykefravær i et kvartal. Selv om trenden har vedvart, er Johansen positivt overrasket.

– Jeg er overrasket over at nedgangen har vært så kraftig. Men det gjenstår jo å se om trenden fortsetter, eller om situasjonen vil snu når tall for neste periode blir klare, sier fungerende fylkesdirektør for Nav Hordaland, Tommy Johansen, til BA.

Artikkeltags