Sprer arbeidslykke

Utviklingshemmede blir ofte holdt utenfor arbeidslivet. Sølve Brodin priser seg lykkelig for at Toma ville gi ham fast jobb.