Slik vil AP-Eigil håndtere A-krim

Mot a-krim: Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) vil skjerpe arbeidsmiljøloven og styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå fremme han en rekke forslag i Stortinget. FOTO: DAG BJØRNDAL

Mot a-krim: Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) vil skjerpe arbeidsmiljøloven og styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå fremme han en rekke forslag i Stortinget. FOTO: DAG BJØRNDAL

Artikkelen er over 2 år gammel

Ap vil skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå fremmer de en rekke forslag i Stortinget.

DEL

– Vi vil bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Eigil Knutsen.

I forbindelse med rokeringene etter Giske-saken er Ap-representanten nylig flyttet fra finanskomiteen over til arbeids- og sosialkomiteen.

Tirsdag fremmer han og Ap-kollegaer forslag om sterkere innsats mot arbeidslivskriminalitet og en opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetsentrene (A-krimsentre).

Knutsen vil gi politiet og skattemyndighetene bedre verktøy.

– Innsatsen som gjøres er ikke stor nok i forhold til hvor omfattende dette problemet er blitt. Arbeidslivskriminaliteten frarøver hvert år fellesskapet for 28 milliarder kroner i tapte skatter og avgifter. Enkelte bransjer er i ferd med å bli helt ødelagt, og for dem som utnyttes er det en kastrofe, sier Knutsen til BA.

Torsdag var han til stede på Fellesforbundets store konferanse om det seriøse arbeidslivet i Bergen.

Foran hundre tillitsvalgte fra hele landet la han frem 12 punkter med forslag som skal fremmes i Stortinget til uken.

A-KRIM

A-krimsentrene er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet, skattetetaten og Bergen kommune for å bekjempe arbedslivskriminalitet.

I hele landet er det syv slike sentere.

Dette er hovedinnholdet:

  •  En opptrappingsplan skal sørge for at A-krimsentrene får mer ressurser og bygges ut over hele landet.
  •  Flere virkemidler og endring av reglene om taushetsplikt, slik at samarbeidet mellom etatene som deltar skal være mer effektivt.-
  • Sterkere økonomiske sanksjoner mot dem som bryter reglene.

– Arbeidskriminaliteten er en særlig ulempe for lokalt seriøst arbeidsliv som blir utkonkurrert av virksomheter som driver innleie av billig ulovlig arbeidskraft, sier Knutsen til BA.

Fra talerstolen røpet han også at Ap jobbet – sammen med Sp og SV – for et forslag om å skjerpe arbeidsmiljøloven, som de håper å på KrF med på.

– Forslaget, som har fire punkter, vil at innleie av arbeidskraft bare skal være tillatt der det er landsomfattende tariffavtaler og som kan gi skriftlige avtaler om tidsbegrenset innleie, sier Knutsen.

Han vil også at Arbeidstilsynet skal ha hjemmel til å føre tilsyn med innleie, samt ha større sanksjoneringsmuligheter ved ulovlig innleie.

– Jeg tror vi kan få med KrF og dermed få flertall for et slikt vedtak, sier Knutsen.

På konferansen ble det advart mot at arbeidslivskriminaliteten brer om seg.

Ifølge koordinator Øystein Andersen i den tverretatlig innsatsgruppen mot arbeidskriminalitet i Hordaland er disse bransjene særlig utsatt:

Bygg- og anleggsvirksomhet, bilpleie/bilverksteder, transport og distribusjon, serveringsbransjen og massasjeinstitutt.

Artikkeltags