I dag fikk Gaute Velle, førsteamenuensis ved Bergen museum, tildelt Foreleserprisen for studieåret 2007/2008.

Det er Realistutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har stått bak utvelgelsen.

FILM OG FELTKURS: Velle får ros for sine vel gjennomtenkte forelesninger, der nye og originale virkemidler benyttes.

De siste årene har han blant annet valgt å ha ukentlige filmfremvisninger av en dokumentarserie, i tillegg til å vektlegge praktisk læring som bidrar til å gi studentene en dypere forståelse av faget.

ET HØYDEPUNKT: Velle jobber ved De naturhistoriske samlinger/Institutt for biologi, der han har forelest de siste fire årene. I vår fikk han gjennomført et feltkurs for biologistudentene, noe som studentene ved kurset senere har fremhevet som et av årets høydepunkter i sitt første akademiske år.

Prisvinneren selv mener det er en forelesers plikt å legge til rette for at studentene selv skal være aktive i undervisningen.

– TRENGER EKSEMPLER: –En foreleser må kunne faget sitt. Det er også viktig å treffe nivået som studentene befinner seg på. En bør legge til rette for at studentene er delaktige, og ikke bare mottar kunnskap på en passiv måte. Det bør brukes eksempler som kan relateres til det studentene allerede kan og har erfaring med, sier Velle til nettavisen På Høyden.

– Dessuten synes jeg det er viktig å bruke evalueringsskjema på forelesninger og lytte til hva studentene har å si. legger han til.