Monteringen av anlegget pågikk fra april til juli i år, og det er nå i full sving. I løpet av et år skal anlegget produsere omtrent 1,2 gigawattimer, noe som dekker omtrent 17–18 prosent av det totale energiforbruket i bygningen.

– All produksjonen går inn i anlegget vårt, og reduserer strømforbruket for øvrig, sier administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson i ASKO Vest.

Et solcelleanlegg i regnbyen Bergen høres kanskje ikke genialt ut, men sannheten er at panelene produserer energi hele tiden så lenge de ikke er dekket av snø.

– Anlegget produserer mest når det er sol, men også når det er overskyet. Men jo tyngre og mørkere skydekket er, jo mindre er produksjonen. Men vi har hatt en god produksjon, selv om det ikke har vært den beste sommeren. Vi har gjort noen målinger på innstrålingen i Bergen, og de viser at vi har tilstrekkelig innstråling, forklarer Nilsson.

Mæland: – Veldig viktig!

Det var næringsminister Monica Mæland som sto for den offisielle åpningen.

– Jeg synes dette er veldig viktig. ASKO tar grep på mange viktige områder. Og å være hjemme i Bergen og se Norges nest største solcelleanlegg etableres i en by som er kjent for regn, det er ekstra morsomt.

– Hvor viktig kan solenergi bli for Norge i fremtiden?

– Vannkraft kommer fortsatt til å være størst i uoverskuelig fremtid. Men vi kommer til å kunne utvikle andre fornybare energikilder, hvor sol kommer til å være en av dem. Det er veldig spennende, sier Mæland.

Det er ingen tilfeldighet at ASKO står bak solcelleanlegget. Norges største grossist har i mange år hatt en miljøsatsing, og har for eksempel seks av de ti største solcelleanleggene i Norge i dag.

– ASKO har en miljøambisjon om å være klimanøytral og bærekraftig. Drivkraften er å overlevere vårt flotte land og klima til våre barn og barnebarn, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO Norge AS.

Han påpeker at det er uendelig med ressurser i vind, vann og sol.

– Den energien tar vi i bruk, sier han.

Vil bli klimanøytrale

Innen 2020 håper ASKO å være selvforsynt med fornybar energi. I løpet av neste år starter arbeidet med et vindkraftverk i Rogaland som alene skal dekke 75 prosent av ASKO sitt energibehov på landsbasis.

– Vi kommer til å bli klimanøytrale. Om dette ikke er nok, så kommer vi til å se på nye tiltak. Når vi setter oss et mål, så går vi mot det, forteller Edvin Reidar Nilsson.

Mæland er glad for at enkelte organisasjoner går foran i miljøarbeidet.

– ASKO er et lokomotiv som drar andre med seg, og stiller krav til sine samarbeidspartnere og underleverandører. Det er viktig fremover å ha en merkelapp som bærekraftig. Det er bedriftene som har tatt tak i det grønne skiftet som kommer til å være i front om noen år, når resten av verden etterspør grønne løsninger, mener Mæland.

– Et konkurransefortrinn

– Opplever du at det gir en konkurransefordel å være miljøbevisst, Nilsson?

– Jeg er ikke i tvil om at det å satse på miljø, og etter hvert levere klimanøytralt, det blir et konkurransefortrinn frem i tid. Så må man være villig til å investere noe på veien, og det er det vi gjør, svarer Nilsson.