Dette krysningspunktet mangler sebrastriper

Ved dette krysningspunktet vil ikke Statens vegvesen legge sebrastriper, slik at det blir et fullverdig overgangsfelt.

Ved dette krysningspunktet vil ikke Statens vegvesen legge sebrastriper, slik at det blir et fullverdig overgangsfelt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Noe de fleste krysningspunkt har, har ikke dette krysset i Arna, nemlig sebrastriper. Her er Statens vegvesens forklaring.

DEL

En innsender på FiksGataMi (et nettsted der folk kan rapportere inn problemer i sitt nærområde) stilte spørsmål ved et krysningspunkt i Arna, like ved krysset hvor Garnesvegen møter Indre Arna-vegen.

«Da denne veien ble laget, 12–15 år siden, ble det gjort klart for fotgjengere ved at fortauskantene på begge sider er nedfelt og det ble laget åpning i midtrabatten. Fortsatt mangler de hvite stripene og skilt som markerer overgang, men gående og syklende oppfører seg som om dette feltet er eksisterende og at biler derfor skal stoppe», skriver innsenderen, som mener det skaper farlige situasjoner.

Oppfyller ikke kravene

Krysningspunktet ligger på østsiden av rundkjøringen ved Bommane i Arna.

Trond Hollekim ved plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen, forklarer at dette punktet er tilrettelagt for myke trafikanter, og at det har flere av de samme kjennetegnene som et gangfelt har.

Bortsett fra sebrastripene i veibanen.

– Et gangfelt innebærer at de kjørende har vikeplikt for dem som bruker i gangfeltet, og det knytter seg flere krav som må være oppfylt før vi etablerer et gangfelt, forklarer Hollekim.

Saken fortsetter under bildet.

Dette krysningspunktet i Arna oppfyller ikke kravene til Statens vegvesen, og vil derfor ikke bli merket med sebrastriper.

Dette krysningspunktet i Arna oppfyller ikke kravene til Statens vegvesen, og vil derfor ikke bli merket med sebrastriper. Foto:

Disse kravene gjelder blant annet belysning, antall kryssende, tilfredsstillende sikt og tilstrekkelig lavt fartsnivå.

– Hovedårsaken til at dette punktet ikke er merket som et gangfelt er at det ikke er tilstrekkelig sikt for myke trafikanter som kommer fra nord fra Indre Arnavegen og skal krysse mot sør mot Garnesvegen, sier Hollekim.

Dette krysningspunktet oppfyller altså ikke kravene Statens vegvesen har satt. Derfor mener veivesenet at det er sikrere at fotgjengerne som krysser har full oppmerksomhet mot trafikken, og heller må vente på at bilene stopper eller har passert før de krysser.

– Det er merket gangfelt i de to andre rundkjøringsarmene henholdsvis over Garnesvegen og Indre Arnavegen, der siktforholdene er tilfredsstillende, legger Hollekim til.

Fremtidige planer

Det foreligger ingen planer om eventuelle tiltak eller ombygging på kortere sikt i dette krysningspunktet. Men det er igangsatt planarbeid av områderegulering for både fylkesvei 276 Garnesvegen og en områdereguleringsplan for Indre Arna. Begge disse omfatter kryssområdet ved Bommane, og det vil derfor bli en endret løsning der i fremtiden.

Videre forteller Hollekim i veivesenet at det de siste 10 årene ikke er registrert trafikkulykker med personskade knyttet til myke trafikanter i nettopp dette kryssområdet.

Artikkeltags