– Vi ønsker ikke at en fredningsprosess skal ta så langt tid, sier spesialrådgiver Erlend Hofstad hos Fylkeskonservatoren.

– Dette har sammenheng med saksbehandlingskapasitet, at det har vært andre ting som haster mer. Men vi har laget nye rutiner for dette, og målet nå er at det skal ta maks halvannet år før det foreligger et vedtak om fredning i slike saker.

Før sommeren sendte fylkeskonservatoren ut forslag om å frede Forum Kino på offentlig høring.

Dersom Riksantikvaren, som har fredningsmyndighet, vedtar forslaget, har det gått nesten 16 år fra første gang forslaget ble tatt opp, til gjennomføring.

Freder benker

Forum kino har imidlertid vært midlertidig fredet siden 19. januar 2006. Nå vil fylkeskonservatoren får bygget permanent fredet.

Forslaget innebærer å frede den utvendige delen av bygget, samt store deler av interiøret. I tillegg foreslås det å frede blant annet vinduer, porter, dører, lysarmaturer og skilt, samt fire benker og to urner på sokkel i vestibylen.

– Vi har vært veldig spesifikke på hvilke deler av bygget som skal være fredet. Det er først og fremst de viktigste publikumsinteriørene, som kinosalen og vestibylen. Samtidig åpner vi for eksempel for et tilbygg på baksiden mot gårdsrommet, sier Hofstad.

– Vi har også vært presise med hva som kan gjøres med bygget og hva som er hensikten med fredingen.

Forum kino er et viktig eksempel på arkitektur og kulturhistorie fra 1930- og 1940-årene.

– Bygget er arkitektonisk flott i tillegg til at det er sjeldent. Det har også en monumental plassering, sier Hofstad.

– Kinoer ble ofte en viktig bygningstype, akkurat som filmen var en viktig del av kulturen i det tyvende århundret. Forum Kino er et eksempel på et veldig godt bevart del av denne kulturhistorien.

Kan søke midler

Forum kino eies i dag av selskapet Forum kino eiendom, der Bjarte Ystebø er daglig leder og styreformann.

Han sier til BA at de visste at bygningen ville bli fredet da de kjøpte den, og at dette derfor ikke kom som en overraskelse.

– En slik fredning medfører også en del positive ting. Det legger noen begrensninger på hva vi kan bruke bygget til, men det gir oss også muligheten til å søke om støtte til å gjøre tiltak, sier han.

– Dessuten understreker det hvilken kulturskatt Forum kino er, legger han til.

Hofstad hos fylkeskonservatoren sier at de ikke legger begrensninger på bruken av bygget i seg selv, men at de har uttrykt ønske om at det fortsatt skal legges til rette for sceniske forestillinger.

– Vi synes det er viktig å sikre at bygningen brukes som et offentlig lokale. Når den ikke lenger er kino, er det ønskelig at den brukes til samme hovedsjanger, som for eksempel teater.

Ystebø forteller at de ikke har andre planer med bygget enn å verne det og bringe det tilbake til opprinnelig stand.

– Vi vil fortsette å bruke Forum til forsamlingslokale, og det vil være åpent for mange typer aktiviteter på scenen, sier han, og ramser opp teaterforestillinger, opera, musikaler samt møtelokale for menigheter som noen av bruksområdene.

– I tillegg vil vi åpne for at det skal bli kino igjen. Det har vi konkrete planer for. En vakker dag skal bygningen bli som den var, lover han.

Behandles i bystyret

Høringsfristen på forslaget gikk ut i slutten av juli.

Ifølge Hofstad har det ikke kommet inn noen uttalelser til forslaget, men Bergen kommune har bedt om utsatt frist til i morgen.

– Saksgangen er slik at vi gjør eventuelle tilpasninger på forslaget, og sender det til bystyret. Når de har behandlet det blir det muligens justert noe mer, før vi sender det til Riksantikvaren, forteller Hofstad.

Det må komme sterke innsigelser til forslaget fra enten eier, politikere eller andre for at fredningsforslaget ikke går gjennom. Ifølge Hofstad har de foreløpig ikke fått signaler på at det kommer slike innsigelser.