Åsanefolket er opptatt av fart

Grafikken til høyre viser de ulike trasémulighetene til Åsane.

Grafikken til høyre viser de ulike trasémulighetene til Åsane. Foto:

Av og
Artikkelen er over 4 år gammel

Folk i Åsane bryr seg ikke stort om Bybanen går over Bryggen. De er mer opptatt av å komme seg til sentrum i en viss fart.

DEL

Det viser en gjennomgang av høringsuttalelsene som er sendt inn til Bergen kommune i forbindelse med at politikerne nå skal bestemme trasé for Bybanen til Åsane.

VIL HA 16 MINUTTER

– Skal bybanen bli konkurransedyktig med bil kan den ikke bruke mer enn 16 minutter mellom Åsane senter og Bergen busstasjon, skriver Cathrine Prestøy Olsen.

– Alternativet som går direkte fra Eidsvåg til Åsane er det éneste akseptable, de andre alternativene har altfor lang reisetid, og utgjør en trussel for de uberørte naturområdene på Åstveit, skriver Christine Espedal Selbekk.

Eksemplene er mange. «Er alternativ 1 og 3 en forsinket aprilspøk?», spør Hanne Frimanslund.

Alternativ 2, som Åsanefolket vil ha, går i rett linje fra Eidsvåg, via Tertneskrysset og deretter til Åsane.

I faktaboksen listes opp noen ulike traséalternativer. Den viser at skal Bybanen gå over Bryggen blir det umulig å få reisetiden mellom Åsane terminal og Bergen Storsenter under 20 minutter.

Ekspressbussen har en rutetid på 25 minutter på samme strekk. Per i dag bruker en vanlig rutebuss mellom 20 og 33 minutter fra Åsane terminal til Olav Kyrres gate i sentrum. Dette er reell kjøretid, som varierer med trafikk og tid på døgnet.

FORUTSIGBARHET FØRST

– Forutsigbarheten er Bybanens fortrinn, som vi ser tydelig i Bergen sør, der direktebussene som kjører parallelt og har kortere rutetid enn banen, sjelden er fulle, sier Ingrid Dreyer i Skyss.

– Uansett hvilken løsning som blir valgt, vil Skyss tilby et supplerende busstilbud både langsmed og i tilknytning til Bybanen, slik vi gjør i Bergen sør. Sånn sett er det ikke snakk om enten buss eller bane, men et både/og, der buss og bane samvirker med hverandre.

Flere åsabuer peker også på at noen av trasémulighetene går tvers gjennom naturområder de helst skulle sett fikk være i fred.

– Alternativ 2 må gjennomføres for å spare de vakre naturområdene på Åstveit! Tidsbesparelsen må jo også ha mye å si for alle, skriver Anne Åstveit.

Også Cathrine Prestøy Olsen ønsker seg Alternativ 2:

– Naturområdene på Åstveit, Åstveitskogen og golfbanen på Åstveit er truet. Den eneste grunnen til å legge banen der hvor det ikke bor noen, er jo selvsagt mulighetene for fremtidig utbygging.

SER PÅ NY TRASÉ

I en egen tilleggsutredning har Norconsult sett på plassering av terminal i Åsane, og et nytt traséforslag.

Bakgrunnen for dette er at det alternativet Bergen kommune har anbefalt trolig vil gi forsinkelser for busstrafikken.

Det nye kombinasjonsalternativet skal være det beste for kollektivtrafikken i bydelen fordi det gir større fremkommelighet for bussene.

MÅ HA NY TERMINAL

Det nye forslaget ser på å etablere et stopp ved dagens terminal, og en ny og mer effektiv kollektivterminal litt lenger mot Nyborg.

Samtidig blir det mer tungvindt å komme seg til og fra Åsane senter med dette nye forslaget.

Kommunen vil helst ha Bybanen til Åsane terminal, og så bane i gågate gjennom Åsane sentrum.

Når bybaneterminalen blir plassert bort fra dagens eksisterende terminal, mener konsulentene også at områdeutviklingen og byformen i Åsane vil lide.

Ifølge konsulentene vil valget stå på om man synes byformen eller kollektivfremkommeligheten er viktigst.

Artikkeltags