Askøy i krise: Rådmannens lange kuttliste

Skoler, barnehager og helsetilbud trues med nedleggelse. Samtidig blir det ansettelsesstopp i flere deler av offentlig sektor. Askøy i krise må kutte 85 millioner kroner.